Česká spořitelna má speciální vzdělávací programy pro vysokoškoláky

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) otevře v letošním akademickém roce vůbec poprvé vedlejší specializaci, kterou připravila společně se svým finančním partnerem - Českou spořitelnou. Ve spolupráci s bankou vznikla specializace „Analytik finančního sektoru“.

Česká spořitelna má speciální vzdělávací programy pro vysokoškoláky


Výuku povedou jak vyučující VŠE, tak manažeři České spořitelny. Akademický rok na VŠE začíná dnes. Jde o další krok dlouhodobé podpory vzdělávání studentů v rámci společenské odpovědnosti banky. Spolupráce s bankou přináší školám finanční prostředky a studentům možnost nahlédnout z teoretické roviny i do reálného působení firmy v praxi.

 

„Vedlejší specializace navazuje na naši dlouholetou spolupráci s VŠE. Studenti u nás mohou zpracovávat semestrální a diplomové práce, účastnit projektů nebo odborných stáží. To studentům umožňuje propojit teoretické a praktické znalosti a získat tak zkušenosti z reálného finančního prostředí," uvedl Pavel Kysilka, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny a zároveň garant specializace.

 

Česká spořitelna dále nabídne studentům denního studia na všech typech vysokých škol sérii vzdělávacích seminářů. Celodenní  semináře rozvíjejí měkké dovednosti, jako jsou prezentační techniky, komunikační dovednosti nebo řízení projektů. Studenti, kteří využívají Osobní účet České spořitelny Student, zaplatí za tři semináře symbolický poplatek ve výši 10 % (99 Kč) ze standardního kurzovného. Vybrané prostředky podpoří charitativní projekt z oblasti, kterou vyberou sami studenti.

Vedlejší specializaci si studenti volí po ukončení bakalářského cyklu. Partnerství přináší studentům bližší poznání bankovního prostředí (přednášky a semináře s manažery České spořitelny, semestrální práce, odborné stáže, den otevřených dveří aj.) a připravena je i přednáška s HR manažery banky o možnostech uplatnění na trhu práce. Česká spořitelna spolupracuje s VŠE od roku 2002. Jejím studentům nabízí mimo jiné i program určený k bližšímu poznání bank, které jsou stejně jako Česká spořitelna členem Erste Group Bank (program Danubia).

Rozvojové semináře začínají v zimním semestru 2009/2010 od listopadu a budou se konat v prostorách České spořitelny v Praze. Student si během semestru může vybrat tři z deseti nabízených seminářů. Česká spořitelna se nechala inspirovat u svých kolegů v Rakousku a na Slovensku - Erste Bank podobné semináře pořádá už 11 let, Slovenská sporiteĺňa šestým rokem. Účastníci seminářů určí jednu ze tří oblastí, kterou Česká spořitelna podporuje v rámci svých CSR aktivit (drogová problematika,, stárnoucí společnost,udržitelný rozvoj), a prostředky vybrané za semináře banka věnuje na projekt právě z této oblasti.

Komentáře