Česká Wikipedie pokořila hranici 200 000 článků

Wikimedia Česká republika oznámila dosažení další významné mety v historii českojazyčné Wikipedie – 200 000 článků.

Česká Wikipedie pokořila hranici 200 000 článků


Sdružení Wikimedia Česká republika oznámilo dosažení hranice 200 000 článků na české verzi Wikipedie (http://cs.wikipedia.org). Česká Wikipedie tento mezník překročila 6. července 2011 a stala se tak podle svých autorů teprve 18. jazykovou verzí, které se to podařilo. Vzhledem k technické obtížnosti jednoznačného určení byl za jubilejní článek vybrán Ron Hextall.

Česká Wikipedie je tak zřejmě nejobsáhlejší českou encyklopedií, doposud největší Ottův slovník naučný překonala podle svých tvůrců o více než 10 tisíc hesel. Mezi svými více než 250 cizojazyčnými verzemi teď zaujímá 18. místo, přičemž na prvním místě je anglická Wikipedie (http://en.wikipedia.org) s více než 3,6 miliony článků. Všechny jazykové verze nasbíraly dohromady přes 19 milionů článků. K tomu vznikne každý den okolo 8000 nových článků. Na české Wikipedii během posledního čtvrt roku přibylo denně v průměru kolem 100 článků.

Těchto úspěchů by nemohlo být dosaženo bez zájmu čtenářů, které si Wikipedie za léta své existence získala. Server Alexa hodnotí Wikipedii jako 7. nejnavštěvovanější web světa, přičemž více než polovina návštěvníků směřuje na anglickou verzi, jejíž hlavní stránka má každý den kolem 5 milionů přístupů. Česká hlavní strana zaznamenává v průměru asi 105 000 přístupů denně.

Komentáře