České firmy si mohou zdarma porovnat výkonnost se zahraničními

Společnost SAP zpřístupnila pro české firmy svůj mezinárodní nástroj, který jim umožňuje bezplatně porovnat svou výkonnost s dalšími českými i zahraničními společnostmi.

České firmy si mohou zdarma porovnat výkonnost se zahraničními


Nástroj SAP Benchmarking jim umožní například zjistit, jestli nemají ve srovnání s podobnými firmami ze stejného oboru příliš mnoho zaměstnanců věnujících se jednotlivým firemním procesům, jak efektivní jsou jejich nákupní procesy nebo jak si stojí z pohledu finančních ukazatelů. V současné době nástroj využívá po celém světě okolo 4000 účastníků.

Služba Benchmarkingu je pro firmy k dispozici zdarma a doba od zadání dat po obdržení závěrečného reportu je obvykle dva týdny. Prvním krokem je registrace a vyplnění on-line dotazníku, v kterém je možné si zvolit okolo 20 oblastí pro hodnocení od finanční výkonnosti, přes lidské zdroje a vztahy se zákazníky až po strategické řízení. Vyplněná data jsou následně ze strany SAP ověřena, srovnána s údaji firem obdobné velikosti a ze stejných oborů, a poté jsou zástupci SAP prostřednictvím schůzky prezentovány výsledky a předán závěrečný report.

„Veškerá poskytnutá interní data jsou považována za důvěrná a jsou prezentována pouze zadavatelům analýzy. Stejně tak údaje, s kterými jsou firemní data porovnávána, nejsou přiřazeny ke konkrétním společnostem, ale vždy jde o průměrná nebo sumarizovaná čísla,” vysvětlil Radomír Kolařík, generální ředitel společnosti SAP ČR.

Podle společnosti SAP má sledovaní takzvaných „nejlepších postupů“ prostřednictvím benchmarkingu a jejich následné zavádění pozitivní měřitelné přínosy. Podle analýzy americké organizace ASUG měly například firmy se zavedenými nejlepšími postupy až třikrát vyšší nárůst tržeb nebo uměly až o dvacet procent přesněji předpovídat poptávku  než firmy bez nich.

SAP Benchmarking vznikl v USA v roce 2004. Od roku 2006 se začal rozšiřovat i do dalších zemí. Nyní je podporován i tuzemskou pobočkou společnosti SAP.

Komentáře