V Česku chybí technicky vzdělaní lidé, problémy se řeší přesčasy

Čtvrtina malých a středních podniků (28 procent) považuje počet za zcela, 24 procent pak za spíše, nedostatečný.

V Česku chybí technicky vzdělaní lidé, problémy se řeší přesčasy


„Složitou situaci na trhu práci s technicky vzdělanými lidmi dnes pociťuje už víc než polovina firem. Částečně to souvisí s poklesem populace, především je to však důsledek dlouhodobě nízkého počtu absolventů vysokoškolských technických oborů,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Nedostatek pracovních sil prací firmy nejčastěji řeší prací přesčas, kterou vykonávají stávající zaměstnanci. Chová se tak 68 procent respondentů. Obdobný počet společností (67 procent) sází na přeškolování. Firmy jsou rovněž vstřícné, a to až 58 procent z nich, k nabírání čerstvých absolventů technických oborů. Pouze necelá polovina tuzemských zaměstnavatelů spolupracuje, nejčastěji formou odborných praxí nebo brigád, se vzdělávacími institucemi, středními, vysokými a vyššími odbornými školami.

„Právě užší spolupráce firem se vzdělávacími institucemi je klíčem ke zlepšení situace v budoucnosti,“ říká ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.

Výzkum k technickému vzdělávání, kterého se zúčastnilo 1 033 majitelů, jednatelů nebo personalistů tuzemských podniků, dále ukázal, že 42 procent firem bude kvalifikované pracovníky v oblasti techniky potřebovat výhledově, 16 procentům zaměstnavatelů chybí už nyní. Největší poptávka je pracovnících ve fyzikálních a příbuzných oborech, z odborných duševních pracovníků pak nejvíce chybí architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři.Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře