Česko obsadilo 26. příčku v celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví

Česká republika se v letošním celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví umístila na 26. příčce. „Získala 47 bodů ze 100 možných a vylepšila tím svoji pozici oproti loňsku o tři místa. V hodnocení zemí bývalého východního bloku Česko dokonce poskočilo ze čtvrtého místa na druhé. Česká republika tak patří mezi 30 zemí světa, které mají nejkonkurenceschopnější IT odvětví.

Česko obsadilo 26. příčku v celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví


Nejvyšší konkurenceschopnosti dosahuje IT odvětví ve Spojených státech, které obsadily první místo. Následují Finsko, Švédsko a Kanada. Tyto závěry vyplývají z nové studie vypracované analytickou společností Economist Intelligence Unit (EIU), jejíž realizaci organizace Business Software Alliance sponzorovala. Studie, která vychází již třetím rokem, hodnotí a srovnává informace o odvětví informačních technologií (IT) v 66 státech včetně České republiky. Cílem studie je určit v rámci jednotlivých států úroveň konkurenčního prostředí v IT odvětví.

V současném ekonomickém klimatu je podpora silného technologického sektoru důležitější než kdy jindy. „Technologický sektor může být tahounem oživení ekonomiky a pohánět dlouhodobý ekonomický růst," řekl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí organizace BSA . Tuzemský IT sektor již nyní významně přispívá k tvorbě nových pracovních míst, ke zvyšování daňových příjmů i tuzemského hrubého domácího produktu. „Loňská analýza společnosti International Data Corporation (IDC) odhaduje, že tuzemské IT odvětví v letech 2008-2011 vytvoří 89 tisíc pracovních míst, do ekonomiky díky výdajům za IT přiteče 100 miliard korun a stát na daních vybere 75 miliard korun," řekl Jan Hlaváč.

 

Česko má v IT dobré obchodní klima a zdravý právní rámec

Studie konkurenceschopnosti ukazuje, že Česká republika má nejlepší skóre v hodnocení obchodního prostředí (75,4) a právního prostředí (67,5). Průměrného hodnocení dosáhla v oblastech rozvoje IT odvětví (56,1) a IT infrastruktury (52,1), ale v oblasti infrastruktury přitom došlo ke zlepšení o 24,8 bodů. Naopak oblastmi, v nichž je stále značný prostor pro zlepšení, jsou výzkum a vývoj (21,4) či lidský kapitál (42,7). Nicméně v oblasti výzkumu a vývoje došlo rovněž ke značnému zlepšení oproti loňsku, a to o 17,4 bodů.

 

Hodnocení České republiky v jednotlivých sledovaných oblastech (nejvyšší skóre je 100)

 

oblast hodnocení

skóre 2009

skóre 2008

změna

obchodní prostředí

75,4

75,3

0,1

právní prostředí

67,5

67,5

0

lidský kapitál a IT znalosti

42,7

54,7

-11,9

podpora rozvoje IT odvětví

56,1

58,1

-2,0

podmínky pro výzkum a vývoj

21,4

4,0

17,4

IT infrastruktura

52,1

27,3

24,8

 

 

Česko je jedním z lídrů bývalého východního bloku

Ačkoli má Česká republika nižší hodnocení než mnohé ze států západní Evropy, rozhodně patří mezi nejkonkurenceschopnější IT trhy v postkomunistických státech střední a východní Evropy, mezi nimiž zaujímá 2. místo. První příčku obsadilo Estonsko. V tomto regionu je Česko rovněž skokanem roku, protože si oproti loňsku polepšilo o dvě příčky. Naopak Slovensko se v porovnání s minulým rokem umístilo o dvě příčky níže - na 7. pozici.

 

Konkurenceschopnost IT odvětví, TOP 8 států bývalého východního bloku

Pořadí

Stát

2009

Skóre

2009

Stát

2008

Skóre

2008

1.

Estonsko

55,6

Estonsko

45,7

2.

Česká republika

47,0

Slovinsko

45,5

3.

Maďarsko

46,1

Maďarsko

40,6

4.

Slovinsko

45,3

Česká republika

40,4

5.

Litva

43,3

Slovensko

39,5

6.

Lotyšsko

42,6

Polsko

39,0

7.

Slovensko

41,4

Lotyšsko

38,1

8.

Polsko

40,8

Litva

37,1

 

Šest klíčových podmínek pro zajištění konkurenceschopnosti

„Globálně se IT sektor dokázal dostat z krize docela dobře, navzdory sníženým výdajům na technologie," konstatoval Denis McCauley, ředitel globálního technologického výzkumu v analytické společnosti Economist Intelligence Unit. „Zákonodárci by se měli soustředit na posilování klíčových principů, na nichž IT odvětví funguje a které umožňují dosáhnout dlouhodobé konkurenceschopnosti celého sektoru. Měli by se naopak vyhnout podpoře výkonu IT odvětví formou krátkodobých opatření nebo podporou churavějících IT výrobců."

Podle analytiků společnosti Economist Intelligence Unit lze dosáhnout zdravého konkurenceschopného prostředí podporou následujících šesti principů: dostatečný příliv zkušených pracovníků; podpora inovací; špičková technologická infrastruktura; stabilní právní prostředí, které chrání duševní vlastnictví; stabilní, otevřená a konkurenční ekonomika; zdravá vládní podpora, která dokáže najít rovnováhu mezi propagací technologií a podporou fungování tržních sil.

„Pokud se daří podporovat těchto šest principů podporujících konkurenceschopnost, pak se takové státy mohou pochlubit velmi výkonnými IT sektory. Studie má za cíl poskytnout vládám návod, jak vytvořit silné domácí IT odvětví - umožňuje jim zaměřit se na vlastní silné a slabé stránky," uzavřel Jan Hlaváč, tiskový mluvčí organizace Business Software Alliance (BSA).


Mezi další zjištění výzkumu Economist Intelligence Unit patří:

  • Širokopásmové sítě jsou důležité pro dosažení konkurenceschopnosti IT. Pomalejší adopce širokopásmových sítí schopnost konkurovat ještě více zhoršuje. Technologické společnosti vyžadují rychlý, spolehlivý a bezpečný přístup k internetu. Důležitost širokopásmového připojení poroste s tím, jak stále více IT služeb a aplikací bude distribuováno prostřednictvím internetu.
  • Investice do osobního rozvoje lidí a jejich dovedností zůstává dlouhodobou nutností. Státy, které zajišťují kombinaci školení IT, obchodních a jazykových znalostí, budou trhu poskytovat vzdělané pracovní síly.
  • Ochranářství a podpora „národních lídrů trhu" zabrání snahám o oživení trhu a dlouhodobé konkurenceschopnosti IT sektoru. Vlády musí nalézt rovnováhu mezi podporou, která pomůže růstu odvětví, a investicemi, jež budou podporovat nekalé tržní praktiky a ochranářství, které mohou poškodit konkurenční prostředí.
  • Právní prostředí chránící duševní vlastnictví se zlepšuje na mnoha rozvíjejících se trzích, ale je třeba se posunout dále. Ochrana duševního vlastnictví je nanejvýš důležitá pro zajištění konkurenceschopnosti IT a je relativně levným způsobem stimulace dlouhodobého ekonomického rozvoje.

 

Více informací o výsledcích průzkumu a použité metodologii naleznete ve zprávě „Resilience amid turmoil: Benchmarking IT industry competitiveness 2009," která je zdarma dostupná na adrese www.eiu.com nebo www.bsa.org/globalindex.

 

Komentáře