ČTÚ: o kmitočty pro rychlé mobilní sítě mají zájem čtyři subjekty

Český telekomunikační úřad oznamuje, že byly za účasti notáře a zástupců zájemců o účast otevřeny obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům ve výběrovém řízení (aukci) na volné kmitočty získané přechodem na digitální televizní vysílání.

ČTÚ: o kmitočty pro rychlé mobilní sítě mají zájem čtyři subjekty


Ve stanovené lhůtě své žádosti doručili celkem čtyři zájemci. Jedná se o společnosti Telefónica Czech Republic, T Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a PPF Mobile Services. ČTÚ nyní posoudí splnění všech stanovených podmínek pro účast k aukci. O výsledku budou všichni žadatelé informováni do 10. října.

Následně ČTÚ zorganizuje školení a dvě zkušební aukce s účastníky počátkem listopadu. Vlastní aukce kmitočtových úseků a  přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

ČTÚ odhaduje, že očekávané jednorázové mimořádné příjmy státního rozpočtu z aukce se budou pohybovat v řádu jednotek miliard Kč. Další finanční prostředky do státního rozpočtu přinesou následné roční poplatky za využívání rádiových kmitočtů po uvedení nových sítí do provozu.


Úvodní foto: © Christoph Plueschke - Fotolia.com
Komentáře