ČTÚ zveřejnil odpovědi na dotazy k aukci volných kmitočtů

Český telekomunikační úřad zveřejňuje odpovědi na otázky k výběrovému řízení (aukci) na volné kmitočty získané přechodem na digitální televizní vysílání.

ČTÚ zveřejnil odpovědi na dotazy k aukci volných kmitočtů


Otázky mohly být pokládány po dobu dvaceti jednoho kalendářního dne od data vyhlášení aukce, tedy do 2. srpna 2012. ČTÚ se zavázal, že všechny odpovědi zpracuje a zveřejní do čtyř kalendářních dní. ČTÚ obdržel k 2. srpnu 2012 dotazy od celkem šesti domácích i zahraničních subjektů. Dotazy směřovaly zejména k podmínkám účasti v aukci, k podmínkám využívání nabízených kmitočtů, k závazkům národního roamingu a rovněž k pravidlům vlastní aukční fáze.

Další skupina dotazů se týkala postupu ČTÚ při ověřování plnění stanovených rozvojových kritérií a při řešení případů vzájemného rušení nových a současných rádiových sítí. V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení ČTÚ každému z tazatelů na jím uplatněné otázky odpovídá ještě písemnou formou. ČTÚ nebude v této fázi strategického rozhodování potenciálních zájemců o účast v aukci zveřejňovat seznam tazatelů.

Souhrnný přehled dotazů a odpovědí ČTÚ je přílohou této zprávy. Zájemci ho mohou nalézt i na www.ctu.cz.

Lhůta pro doručení přihlášek do aukce končí dne 10. září 2012 ve 12:00 hod. Otevření obálek s přihláškami proběhne následující pracovní den, tedy 11. září 2012 v 9:00 hod. v sídle ČTÚ. Podle dalšího předběžného harmonogramu pak budou do 10. října žadatelé informováni o splnění či nesplnění podmínek účasti a ti úspěšní obdrží pozvání do aukční části. Školení účastníků a dvě zkušební aukce proběhnou počátkem listopadu. Vlastní aukci kmitočtových úseků a následné přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.


Úvodní foto: © lassedesignen - Fotolia.com
Komentáře