Check Point uvádí gateway pro virtuální prostředí

Společnost Check Point Software Technologies oznámila uvedení bezpečnostní brány Security Gateway Virtual Edition (VE) se zabudovanou technologií VMsafe, která zabezpečuje cloudy firewallem a chrání dynamické virtualní prostředí před vnějšími i vnitřními bezpečnostními hrozbami.

Check Point uvádí gateway pro virtuální prostředí


Bezpečnostní brána Security Gateway VE je založena na architektuře softwarových bladů společnosti Check Point. Firmy tak mají k dispozici stejné bezpečnostní řešení, jako u fyzických sítí - včetně firewallu, VPN a ochrany proti neoprávněnému průniku do sítě (IPS). Security Gateway VE tak splňuje speciální požadavky na zabezpečení, potřeby zasíťování a správu virtualních prostředí.

Security Gateway VE je navržena tak, aby si společnosti mohly zabezpečit provoz mezi virtuálními stroji a vnější sítí pomocí dílčích politik firewallu a IPS řešení, a byly tak chráněny před škodlivými a nechtěnými aktivitami na síti. Organizace také mohou automaticky použít bezpečnostní politiky na všechny stávající nebo budoucí virtuální stroje, aniž by bylo nutné měnit topologii sítě nebo dělat kvůli migraci odstávku. Díky bezpečnostní bráně VE jsou zákazníci schopni zajistit požadavky na bezpečnost klasického síťového provozu, ale i dynamického, kde je nutné chrátit data na úrovni hypervisoru a přitom mít virtuální prostředí komplexně zabezpečeno. Díky integraci technologií VMsafe a VMware může být bezpečnostní brána VE nasazena v rámci celé infrastruktury.

Zákazníci mohou nasadit bezpečnostní bránu Security Gateway VE do své stávající infrastruktury a virtuálního prostředí. Organizace mohou centrálně spravovat fyzické i virtuální brány z jediné konzole. Kromě toho mohou podniky jasně oddělit správce pro virtualizaci a pro bezpečnost a přitom využívat stejné globální politiky v rámci různých prostředí organizace. Více informací o Security Gateway VE naleznete zde: http://www.checkpoint.com/products/security-gateway-virtual-edition/index.html

Komentáře