Chladit, chladit, chladit...

Chladit, chladit, chladit...


APC-MGE dodala rozsáhlé datové centrum pro nově otevřený Ústav molekulární genetiky AV ČR. Je zde soustředěno kolem čtyřiceti serverů, které pracují v nepřetržitém provozu.

Pracovníci ústavu využívají v nově otevřené budově v Praze-Krči nejmodernější přístrojové vybavení, mimo jiné unikátní systém pro analýzu DNA čipů. Tato technologie umožňuje stanovit aktivitu tisíců genů člověka a dalších organizmů pomocí sond ukotvených na miniaturním sklíčku. Pomocí DNA čipů lze dobře studovat buněčné procesy a funkci genů v buňkách.

K zajištění těchto metod je nezbytná výkonná a spolehlivá výpočetní technika. V datovém centru Ústavu je soustředěno kolem čtyřiceti serverů, které pracují v nepřetržitém provozu. Jejich spolehlivé fungování zajišťuje chladící a zálohový systém InfraStruXure společnosti APC-MGE. Instalované řešení tvoří dvě řady stojanů s uzavřenou vnitřní uličkou. Mezi stojany jsou v pravidelných rozestupech včleněny klimatizační jednotky. Toto uspořádání výrazně vylepšuje proudění vzduchu a zvyšuje účinnost chlazení. Pro tak velkou koncentraci počítačů na tak malém prostoru je potřeba zajistit optimální pracovní teplotu na jejich vstupu 18 až 20 stupňů Celsia. V takzvané „horké“ uličce při plné funkčnosti klimatizací dosahuje teplota 24 až 32 stupňů Celsia.

Součástí řešení je i modulární záložní zdroj Symmetra PX o výkonu 40 kilowattů. V případě přerušení dodávky elektrické energie vydrží výpočetní techniku udržet v chodu po dobu přibližně 90 minut. Další vybavení tvoří také modulární rozvaděč elektrické energie s panelem jističů rozšiřovatelným za běhu, centrální řídící konzola a spínané podružné rozvaděče v každém stojanu.

Při výpadku klimatizačního systému se teplota v místnosti může během půl hodiny zvýšit až o 10 stupňů. V případě přehřátí by tak mohlo dojít k vážnému poškození výpočetní techniky.

Systém proto obsahuje rovněž různé typy čidel – teplotní, vlhkostní, otřesové a protizáplavové. Pokud čidlo nahlásí kritický stav určité komponenty, systém automaticky odešle na mobilní telefon administrátora varovnou SMS zprávu. Po vyhodnocení závažnosti situace je pak možné se operativně rozhodnout, jaká opatření provést.

Jak v této souvislosti poznamenává pracovník ústavu, Mgr. Petr Divina, „protizáplavové čidlo se nám osvědčilo, když nedávno probíhala instalace chlazení v prostoru vedlejší místnosti. Tehdy došlo k úniku menšího množství vody do mezipodlahy v datovém centru. Za normálních okolností by si toho nikdo nevšiml, ale my jsme o tom byli informováni během pár minut“.

Komentáře