O budoucnosti podnikového softwaru na konferenci Inforum Praha 2009

Společnost Infor oznámila, že její každoroční uživatelská konference Inforum Praha 2009 letos proběhne 20. ledna v Břevnovském klášteře.

O budoucnosti podnikového softwaru na konferenci Inforum Praha 2009


Na konferenci se setkají zákazníci, partneři a odborníci společnosti Infor, kteří chtějí získat nové zkušenosti a maximalizovat hodnotu implementovaných řešení Infor. Účastníci konference budou mít možnost vyslechnout si nejrůznější vzdělávací přednášky, zákaznické případové studie a produktové informace.

Konference se zúčastní regionální top management Infor, především Wolfgang Kobek, viceprezident Infor Central & Eastern Europe, Dr. Thomas Jensen, ředitel divize Business Consulting, a Pavel Jelínek, ředitel divize Professional Services Infor v České republice. Wolfgang Kobek bude na konferenci Inforum Praha 2009 ve své přednášce „Infor, the big picture“ prezentovat strategii společnosti Infor a vývoj podnikového softwaru do budoucna. Dr. Thomas Jensen bude diskutovat vliv hlavních podnikových trendů na softwarový průmysl, včetně globalizace, mobility a spolupráce, a způsobu, jakým se bude podnikový software ubírat nadále. Jensen bude také hovořit o vývoji platformy Infor Open SOA a dá nahlédnout „pod pokličku“ hlavních inovací, které uživatelé mohou očekávat od společnosti Infor. „Inforum Praha poskytne ideální platformu pro interakci se zákazníky, partnery a odborníky společnosti Infor a pro diskusi o dramaticky náročnějších obchodních výzvách na globalizovaných trzích,“ řekla Angela Heindl-Schober, marketingová manažerka Infor pro střední a východní Evropu. „Na letošní konferenci budeme opět demonstrovat, jak náš podnikový software pomáhá firmám všech velikostí zvyšovat produktivitu a zlepšovat obchodní výkonnost.“

Pro registraci a více informací o konferenci Inforum, navštivte prosím http://cz.infor.com/inforum-praha.

Komentáře