Cisco a Citrix vytvářejí strategickou alianci pro zrychlení nasazení virtuálních desktopů

Společnosti se dohodly na vzájemné spolupráci při snaze prosadit virtuální desktopy jakožto hlavní proud poskytování IT služeb.

Cisco a Citrix vytvářejí strategickou alianci pro zrychlení nasazení virtuálních desktopů


Cisco a Citrix ohlásili vznik strategické aliance za účelem vývoje a následného doručování řešení, které pro zákazníky zjednoduší a zrychlí hromadné nasazování virtuálních desktopů. Prostřednictvím této aliance chtějí Cisco a Citrix přinášet inovace, jež zjednoduší nasazení virtuálních desktopů a aplikací. Cílem je rovněž výrazné zlepšení uživatelské zkušenosti při práci s virtuálními desktopy, čehož chtějí společnosti docílit prostřednictvím technologie Citrix HDX v kombinaci se síťovou infrastrukturou od Cisco. Oba účastníci strategické aliance se rovněž zaměří na další výzkum a vývoj v oblasti datových center a cloudových technologií, aby tak pomohli zrychlit nasazování cloudových služeb.

Cisco a Citrix se chtějí společně věnovat objevování nových způsobů integrace technologií v následujících oblastech:

•    Síťové produkty Cisco budou vybaveny plnou podporou technologie Citrix HDX: Obě společnosti chtějí  podporovat technologii Citrix HDX v síťových produktech Cisco

•    Vylepšená podpora pro koncová zařízení a multimedia: Cisco a Citrix budou spolupracovat rovněž ve snaze o optimalizaci uživatelské zkušenosti při práci s virtuálními desktopy a aplikacemi na koncových zařízeních Cisco. To bude zahrnovat vzájemnou kooperaci v oblasti práce s médii, hlasem a videem na koncových zařízeních určených pro spolupráci, jako jsou Cisco Virtual Experience Clients (VXCs) a podnikový tablet Cisco Cius. Za tímto účelem budou využity vlastnosti produktů Citrix XenDesktop a univerzálního softwarového klienta Citrix Receiver.

•    Akcelerace inovací v oblasti datových center prostřednictvím Cisco UCS, Citrix XenDesktop a Citrix XenServer: Obě společnosti budou pokračovat v rozšiřování spolupráce, aby prostřednictvím technologií Cisco UCS, XenDesktop a XenServer zajistily další rozvoj a optimalizaci svých řešení.

V průběhu Citrix Synergy in Barceloně, které se koná od 25. do 27. října v Barceloně, bude Cisco na stánku číslo 204 prezentovat kromě prvních plodů pocházejících z této spolupráce také svá další VXI řešení.


Foto: © Carlson - Fotolia.com


Úvodní foto: Fotolia.com
Komentáře