Cisco rozšiřuje své certifikační programy

Cisco ohlásilo rozšíření svého známého Career Certification Programu o nový certifikát vstupní úrovně CCENT (Cisco Certified Entry Network Technician), změn doznal rovněž certifikát partnerské úrovně CCNA.

Cisco rozšiřuje své certifikační programy


Cisco ohlásilo rozšíření svého známého Career Certification Programu o nový certifikát vstupní úrovně CCENT (Cisco Certified Entry Network Technician), změn doznal rovněž certifikát partnerské úrovně CCNA.

Poptávka po síťových odbornících stále stoupá. IDC předpovídá, že do roku 2012 vzroste rozdíl mezi poptávkou a nabídkou technických síťových odborností na 40 procent. Cisco proto dále investuje do svých vzdělávacích a certifikačních programů, v nichž mohou lidé získat lepší znalosti a zkušenosti potřebné pro jejich úspěšnou kariéru v oblasti počítačových sítí.

CCENT představuje novou vstupní úroveň pro ty, kdo právě začínají budovat svou kariéru v síťařském oboru. Jako volitelný předstupeň programu CCNA ověřuje CCNT znalosti potřebné k úspěšné instalaci a verifikaci základních sítí – což se obvykle požaduje u většiny nástupních pozic technické podpory sítí. Zároveň bylo revidováno základní učivo programu Cisco CCNA tak, aby zahrnovalo větší šíři síťových témat a více se soustředilo na výkonnostní znalosti.

Cílem certifikace CCENT je ověřit znalosti a zkušenosti potřebné ke konfigurování a ověření malých směrovaných a přepínaných sítí včetně schopnosti konfigurovat IP adresace, implementovat základní bezpečnostní prostředky a pochopit koncepty bezdrátových sítí.

Program CCNA je zaměřen na osvojení rozsáhlých znalostí základů sítí. Certifikace na této úrovni ověřuje znalosti a zkušenosti potřebné k instalaci, provozu a odstraňování problémů menších a středních směrovaných a přepínaných sítí včetně schopnosti implementovat a odstraňovat problémy u protokolů pro správu adresace a autentizace a také schopnosti vytvářet a odstraňovat problémy u připojení k poskytovatelům služeb přes sítě WAN (wide-area network).

Komentáře