Čistý roční zisk Telefónica O2: 8 miliard Kč a nárůst o skoro třetinu!

Zákazníci Telefónica O2 provolali v mobilní síti měsíčně v průměru 102 minut a za rok celkově poslali více než 2,8 miliardy SMS. Hlasový provoz v pevných sítí dále klesá a přechod od vytáčeného internetu k ADSL nabral na obrátkách. To jsou hlavní trendy, které Telefónica zaznamenala v roce 2006. A také na nich řádně vydělala.

Čistý roční zisk Telefónica O2: 8 miliard Kč a nárůst o skoro třetinu!


Zákazníci Telefónica O2 provolali v mobilní síti měsíčně v průměru 102 minut a za rok celkově poslali více než 2,8 miliardy SMS. Hlasový provoz v pevných sítí dále klesá a přechod od vytáčeného internetu k ADSL nabral na obrátkách. To jsou hlavní trendy, které Telefónica zaznamenala v roce 2006. A také na nich řádně vydělala.

Tuzemská Telefónica O2 oznámila hospodářské výsledky za rok 2006. Výnosy dosáhly 61,3 mld. Kč (v meziročním srovnání +0,4 %), provozní náklady 34,1 mld. Kč (+2,8 %), provozní hospodářský výsledek činil 11,2 mld. Kč (+18,3 %) a čistý zisk dosáhl výše 8,0 mld. Kč, což představuje třetinový nárůst (+28,3 %).

Rok 2006 byl pro nás rokem velmi náročným, protože společnost zahájila proces integrace včetně projektu změny značky. Přesto se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých hospodářských výsledků, které v mnoha ohledech překonaly i naše plány ... Celkové výnosy skupiny meziročně mírně vzrostly, což dokazuje zlepšující se trend. Přes nárůst nákladů v souvislosti s procesem integrace včetně nákladů na změn značky a našimi aktivitami na Slovensku se zvýšil i provozní hospodářský výsledek,“ vyjádřil se k finančním výsledkům Jaime Smith, generální ředitel a předseda představenstva Telefónica O2 Czech Republic.

Mobilní služby

V mobilním segmentu seTelefóniza zaměřila na nabídku datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Cílem byla také migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby, což mělo zvýšit potenciál ARPU (výnosu na jednoho zákazníka) u těchto zákazníků. Celkový počet tarifních zákazníků k 31. prosinci 2006 dosáhl 1 875 tisíc, meziročně o 329 tisíc více. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci roku 2006 hodnoty 38,5 % (ve srovnání s 33,1 % v roce 2005).

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly za rok 2006 meziročně o 6,1 % na 30,9 mld. Kč. Výnosy z datových služeb (služby s přidanou hodnotou a internet/data) tvořily za rok 2006 celkem 20,8 % výnosů ze služeb v porovnání s 19,7 % v předchozím roce.

V podmínkách konkurenčního mobilního trhu, kde penetrace SIM karet dosáhla ke konci roku téměř 121 %, se společnosti podařilo navýšit celkový počet mobilních zákazníků meziročně o 4,0% na 4 864 tisíc ke konci roku 2006.

Výnosy z hovorného stouply meziročně o 1,4 % na 11,5 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v roce 2006 meziročně o 21,0 %. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se zvýšil na 102 minut v roce 2006, v porovnání s 92 minutami v roce 2005 (meziročně o 10,9 % více).

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 8,5 % na 4,4 mld. Kč jako důsledek rostoucího objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v roce 2006 celkem 2 858 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %.

Pevné linky

Navzdory snaze o snížení poklesu výnosů z tradičních hlasových služeb pokračovalo nahrazování fixního hlasového provozu mobilním. Výsledkem byl nárůst podílu výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na 27,7 % v roce 2006 oproti 26,3 % v roce 2005. Navíc došlo ke zvýšení výnosů z IT služeb. Telefónica očekává, že v budoucnu se tyto služby stanou významným zdrojem jejich výnosů.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v roce 2006 meziročně o 5,1 % na 29,9 mld. Kč. Toto snížení výnosů bylo způsobeno zejména pokračujícím poklesem výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem výnosů ze služeb vysokorychlostního internetu, datových a dalších služeb s přidanou hodnotou.

Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci roku 2006 výše 2 402 000, což představuje meziroční pokles o 17,4 %.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly v roce 2006 meziročně o 9,7 % na 3,4 mld. Kč a o 17,9 % ve čtvrtém čtvrtletí. Na konci roku začaly rychle růst služby ADSL. Výnosy z vysokorychlostního internetu dosáhly v roce 2006 výše 2,7 mld. Kč, meziročně o 49,9 % více. Celkový počet přípojek ADSL dosáhl ke konci roku 2006 výše 470 tisíc, ve srovnání s 274 tisíci na konci roku 2005. V září 2006 Telefónica O2 spustila svoji nabídku služeb IPTV pod značkou O2 TV. Do konce roku 2006 dosáhl počet zákazníků služby O 2 TV výše 15 600 zákazníků a společnost nedávno oznámila zvýšení jejich počtu na 20 tisíc .

Výhled pro rok 2007

Jednou z hlavních priorit pro rok 2007 nadále zůstává snížení poklesu pevných telefonních linek. Zavedení nových konvergovaných služeb nabízejících kombinaci fixních a mobilních hlasových služeb, služeb vysokorychlostního připojení k internetu a televize po pevné lince (O 2 TV) by mělo zvýšit hodnotu nabídky pevných linek a následně snížit úroveň míry odchodu zákazníků.

Začátkem února roku 2007 zahájila Telefónica O2 Slovakia komerční provoz na Slovensku. Telefónica O2 bude nadále podporovat postupný rozvoj aktivit na Slovensku. Cílem společnosti pro rok 2007 je dosažení 5% podílu na slovenském mobilním trhu.

Komentáře