Citrix: 93 % organizací má zájem o možnosti spojené s mobilitou pracovního prostředí

Celkem 93 procent organizací chce svým zaměstnancům nabídnout flexibilní pracovní prostředí již do roku 2013

Citrix: 93 % organizací má zájem o možnosti spojené s mobilitou pracovního prostředí


Podle studie společnosti Citrix, jejímiž respondenty byli vedoucí pracovníci IT oddělení, dochází v současnosti v organizacích po celém světě k boomu mobility pracovního prostředí jakožto nástroje pro zajištění dalších inovací v byznysu. Citrix Global Workshifting Index ukazuje, že 93 procent organizací plánuje do konce roku 2013 implementovat nástroje pro zajištění mobilních pracovišť, což představuje značný nárůst v porovnání s aktuální hodnotou tohoto ukazatele ve výši 37 %.

O mobilním pracovním stylu lze mluvit ve chvíli, kdy mají zaměstnanci přístup k takovému pracovnímu prostředí a technologiím, které jim umožňují zůstat produktivní i ve chvílích, kdy se nacházejí mimo svou kancelář. Využívají k tomu připojení k internetu pomocí bezdrátových sítí v okolí nebo datového tarifu mobilního operátora. Při práci často používají svá vlastní zařízení, ale jejich produktivita je stejná nebo vyšší, jako kdyby pracovali ve své kanceláři. V této souvislosti se o tzv. „workshiftingu“ hovoří ve chvíli, kdy je možné práci rozdělit tak, aby ji mohli zaměstnanci provádět na více místech, v zásadě v libovolném čase a s využitím různých zdrojů.

Respondenti výzkumu potvrdili, že si organizace uvědomují přínosy zavedení mobility práce i výhody workshiftingu, mezi něž patří zvýšení produktivity a flexibility byznysu. Z pohledu jednotlivých uživatelů lze nejčastěji hovořit o nárůstu svobody, mobility a odstranění překážek k výkonu povolání. Celá řada podniků upravuje své pracovní prostředí a umožňuje workshifting, aby tak dosáhly snížení nákladů, poskytly větší pracovní flexibilitu a zlepšily podmínky pro mobilní pracovní sílu.


O výzkumu

Výzkum pro sestavení ukazatele Citrix Workshifting index byl realizován nezávislou společností Vanson Bourne v říjnu roku 2011. Staví na názorech 1100 IT profesionálů z jedenácti různých zemí. V každé z následujících jedenácti zemí byla v souvislosti s výzkumem oslovena stovka IT odborníků - Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Japonsko, Nizozemí, USA a Spojené království. Tři čtvrtiny respondentů pocházely z organizací nad 1000 zaměstnanců, jedna čtvrtina byla z organizací o velikosti 500 – 999 zaměstnanců.


Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com
Komentáře