Citrix Education zavádí první nástavbové certifikáty v oboru virtualizace

Citrix Systems oznámil možnost získání vyšších stupňů certifikací pro inženýry a systémové architekty, kteří se specializují na end-to-end virtualizační řešení Citrixu.

Citrix Education zavádí první nástavbové certifikáty v oboru virtualizace


Tyto certifikáty jsou označovány jako „Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE) for Virtualization“ a „Citrix Certified Integration Architect™ (CCIA) for Virtualization“. Citrix těmito vzdělávacími programy pomáhá IT profesionálům při získávání a ověřování praktických dovedností, potřebných pro zavádění end-to-end virtuálních výpočetních řešení na všech úrovních – od datových center až po desktopy.

O kvalifikaci v oboru virtualizace je mezi IT pracovníky velký zájem, protože firmy dnes vynakládají své IT rozpočty na rozsáhlé nasazení virtuálních serverů a virtuálních desktopů. Nedávné studie zjistily, že IT odborníci, kteří mají zkušenosti s podporou a rozvojem virtualizace, patří mezi nejvyhledávanější pracovníky v oboru. Průzkum platových podmínek, který provedl Certification Magazine koncem roku 2009, předpověděl zvýšení obtížnosti při získávání zaměstnání v oboru IT „bez specializovaných znalostí a školení“. V probíhajících průzkumech, které provádí Foote Partners, se virtualizace neustále drží na vrcholu seznamu nejpožadovanějších dovedností.

 

Klíčová fakta a podmínky

 • Certifikace „CCEE for Virtualization“ má potvrdit širokou škálu znalostí o end-to-end virtualizačních řešeních Citrixu se zaměřením na schopnost spojit dovednosti provozního plánování s odbornými znalostmi taktiky projektování a integračním know-how. Uchazeči začínají pracovat na získání CCEE tak, že nejprve projdou několika zkouškami zaměřenými na specifické produkty – Citrix XenDesktop, XenApp a XenServer. Závěrečnou část zkoušky CCEE – A15 Engineering a Citrix Virtualization Solution – tvoří komplexní simulace, které umožňují studentům prokázat jejich rozsáhlé znalosti při provozování systému.
 • Certifikace „CCIA for Virtualization“ představuje nejvyšší stupeň certifikace Citrixu a zaměřuje se na nejvhodnější postupy při analýze a projektování virtualizačních řešení. CCIA ověřuje dovednosti potřebné pro úspěšné nasazení řešení, které pomáhají organizacím zlepšit jejich implementace díky nižším nákladům, vyššímu výkonu
  a zkrácení potřebného času. Pro dosažení úrovně CCIA musí kandidáti získat certifikát CCEE a složit ještě jednu závěrečnou zkoušku – A16 Architecting a Citrix Virtualization Solution.
 • Odborníci s certifikací Citrix Certified Enterprise Administrator (CCEA) a CCIA si mohou zvýšit svoji kvalifikaci složením nových zkoušek. Pro postup na úroveň CCEE postačí dosavadním držitelům CCEA jen splnění zkoušky A15. Dosavadní držitelé CCIA musí projít zkouškami A15 i A16.
 • Pro přípravu na zkoušky se velmi doporučuje absolvovat školení. Školicí kurzy, určené pro CCEE a CCIA, jsou zaměřené na praktickou výuku a je možné je absolvovat pod vedením instruktora ve třídě nebo jako on-line samostudium.
 • Všechny zkoušky, potřebné pro CCEE/CCIA for Virtualization, je možné absolvovat
  na celém světě prostřednictvím testovacích center Pearson VUE. Specifické požadavky
  a doporučená školení pro CCEE/CCIA for Virtualization najdete
  na www.citrixeducation.com.
Komentáře