Citrix NetScaler přináší konsolidaci sítě pro privátní i veřejné cloudy

Nové řešení NetScaler používá integrovanou virtualizaci ke konsolidaci až 40 zařízení do jedné platformy.

Citrix NetScaler přináší konsolidaci sítě pro privátní i veřejné cloudy


Společnost Citrix představila čtyři nové přírůstky produktových řad Citrix NetScaler MPX a SDX. Novinky podle tiskového vyjádření Citrixu nabízejí schopnosti v oblasti virtualizace, které podniky potřebují pro přechod do Éry Cloudu.

Virtualizace se postupem času stala vedoucím elementem pro rozvoj privátních cloudů v podnicích, a umožnila tak IT infrastruktuře dosáhnout vysoké elasticity a dříve nevídaných způsobů využití. Zatímco infrastruktury serverů a datových úložišť těší z výhod virtualizace dlouhodobě, síťová infrastruktura, reprezentující více než jednu pětinu nákladů na investice do datových center, se ještě nedočkala masivního nasazení virtualizace svých klíčových služeb. K tomuto účelu je totiž vyžadována síťová platforma, která integruje virtualizaci přímo do síťové infrastruktury za účelem konsolidace síťových služeb a nabízí tak elasticitu Pay-As-You-Grow. Nové platformy NetScaler MPX a SDX, včetně zařízení 50 Gbps SDX 21550, poskytují správné prostředí pro zvládnutí velkokapacitní síťové konsolidace s potřebnou stabilitou a flexibilitou pro škálování bez nutnosti používání dalšího hardware.

Úspěšná konsolidace sítě však vyžaduje více než pouhé vyčlenění síťových funkcí ze závislosti na dedikovaném hardware. Nutností je nativně virtualizovaná architektura schopná efektivně škálovat služby, zabezpečit dodržování SLA prostřednictvím plné izolace jednotlivých zdrojů a doručením elasticity on-demand. Nové platformy NetScaler SDX tyto požadavky splňují a navíc podporují až 40 kompletně nezávislých instancí NetScaleru na každém zařízení – to znamená 2,5x více, než srovnatelné řešení postavené na hardwarovém základu.

NetScaler SDX kompletně izoluje systémové zdroje jako je paměť, CPU a zpracování SSL, takže požadavky kladené na výkon jedné aplikace nedegradují výkon těch dalších. Kromě doručování SSL zdrojů pro každou NetScaler službu v prostředí více uživatelů, nová platforma nastavuje také novou výkonnostní laťku v oblasti zpracování SSL.

Organizace se přesouvají směrem k 2048-bit SSL standardům za účelem dosažení vyšší aplikační bezpečnosti. Tato změna, spolu s rozšiřujícím se využíváním SSL napříč aplikacemi, znamená riziko pro výkon sítě a aplikací v důsledku zvýšení nároků na zpracování delšího SSL klíče. Plynulý přechod na 2048-bitové SSL vyžaduje znovudefinování infrastruktury za účelem zajištění potřebné kapacity pro zpracování. Nové platformy NetScaler MPX a SDX jsou již od samotného základu navrženy tak, aby 2048-bitové šifrování zvládaly bez jakýchkoliv problémů. Nové produkty zvládají až 90 000 SSL 2048-bitových transakcí za vteřinu, což je více než dvojnásobek v porovnání se soudobou konkurencí.  

Novinky:

•     Nová zařízení NetScaler SDX integrují virtualizaci přímo do struktury sítě – ve výsledku tak zajišťují až 40 kompletně nezávislých instancí NetScaleru pro rozsáhlé konsolidační projekty. Každá instance Netscaleru je podporována přiřazením zdrojů pro SSL a kompresi, CPU a paměti, aby bylo možné dodržet SLA u aplikací a splnit požadavky kladené na bezpečnost

•    Nejvyšší výkon v 2048-bit SSL: NetScaler zvládá 90 000 nových SSL transakcí za vteřinu s 2048-bitovými klíči, což je více než dvojnásobný výkon v porovnání s nejbližší konkurencí

Ceny a dostupnost

Citrix NetScaler ve verzích MPX a SDX pro zařízení 17550, 19550, 20550 a 21550 splňují širokou škálu požadavků kladených na cenu a její poměr k výkonu. Tyto modely budou celosvětově dostupné později v tomto kvartálu prostřednictvím partnerské sítě Citrix Solution Advisors. Ceny se pohybují od $145,000 za NetScaler MPX do $220,000 za NetScaler SDX – a to bez dalších nákladů ve spojitosti s dosažením maximálního výkonu v SSL. Zákazníci mohou zvyšovat výkonnost platformy a její škálovatelnost protřednictvím licencí NetScaler Pay-As-You-Grow.

Komentáře