Citrix Virtualizations Conference 08 v Praze

Citrix zde 29. května 2008 v Clarion Congress Hotel Prague představí soubor nových řešení Citrix Delivery Center zahrnujících virtualizaci serverů, aplikací, desktopů a řešení pro optimalizaci doručování webových aplikací.

Citrix Virtualizations Conference 08 v Praze


Citrix na výroční Citrix Virtualizations Conference 08 (CVC 08) 29. května 2008 v Clarion Congress Hotel Prague představí soubor nových řešení Citrix Delivery Center zahrnujících virtualizaci serverů, aplikací, desktopů a řešení pro optimalizaci doručování webových aplikací.

V rámci konference proběhne oficiální ohlášení nového držitele statusu Citrix Solution Advisor Platinum v České republice, společnosti AutoCont CZ.

„Hledáte-li způsoby, které Vám umožní maximalizovat obchodní přínosy Vaší IT Infrastruktury, ať už v podobě větší flexibility, rychlosti nebo kapacity, Citrix je připraven Vám nabídnout řešení. Jsme jediným dodavatelem end-to-end virtualizačních technologií pro poskytování a doručování aplikací. Pomocí end-to-end virtualizační technologie přetváříme statická datová centra na dynamická “delivery centra”, která jsou schopna rychle reagovat na neustále se měnící potřeby společnosti,“ uvádí Ondřej Marek, regionální marketingový manager společnosti Citrix System.

Značka Citrix Delivery Center je odrazem stále intenzivnější snahy IT firem o přeměnu statických datových center na dynamická „centra poskytování služeb“ a získat tak větší výhody za minimum nákladů. V dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí, kdy firmy čelí nepolevující záplavě nových aplikací a zařízení, tlaku nových konkurentů, rozvoji mobility pracovní síly a poslední dobou i důrazu na šetrnost k životnímu prostředí, je po nich současně vyžadováno snižování nákladů. Tyto faktory zohledňují právě řešení zahrnutá v Citrix Delivery Center.

CVC 08 navazuje na konferenci IDC’s Storage, Virtualization and Green Data Centers Roadshow 2008, která se koná 28. května ve stejných prostorách. Díky tomuto spojení se stává největší konferencí v této oblasti v České republice v prvním pololetí roku 2008. CVC 08 je určena pro CIOs, vedoucí pracovníky zodpovědné za správu IT v soukromých firmách i státních organizacích a IT managery. CVC 08 je příležitostí k setkání s uznávanými experty v oboru z řad představitelů Citrix i Citrix obchodních a implementačních partnerů.

Součástí CVC 08 je výstavní prostor, kde budou mít návštěvníci příležitost pro přímé oborové konzultace s jednotlivými partnery a seznámení se s jejich aktuálními implementacemi. Partnery CVC 08 jsou AutoCont CZ a.s., HP, K-net Technical International Group s.r.o., Microsoft, ORBIT s.r.o., SOFT-TRONIK, a.s., S&T CZ s.r.o. a Wyse Technology.

Citrix je zároveň Platinovým partnerem IDC’s Storage, Virtualization and Green Data Centers Roadshow 2008 a podílí se také na tvorbě obsahu pražské konference.

Místo konání: Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9
Více informací o programu konference naleznete na www.virtualization08.cz, kde je možná i registrace.

Komentáře