Citrix: zájem o zabezpečení mobility zvyšuje poptávku po virtualizaci desktopů

Podle výzkumu zadaného společností Citrix během následujících dvou let prudce vzroste poptávka po virtualizovaných desktopech. Stane se tak z důvodu eskalace požadavků na zabezpečení informační bezpečnosti v souvislosti s dynamickým rozvojem mobilního pracovního stylu.

Citrix: zájem o zabezpečení mobility zvyšuje poptávku po virtualizaci desktopů


Padesát pět procent dotázaných společností očekává nasazení virtualizace desktopů již do roku 2013, z čehož 86% uvádí jako hlavní důvod právě bezpečnost. Mezi hlavní faktory ovlivňující prudký nárůst zájmu patří:
-    Zabezpečený přístup mobilních uživatelů a uživatelů používajících vlastní zařízení
-    Zdokonalená ochrana dat a aplikací
-    Podniková agilita vzhledem k rostoucí mobilní pracovní síle
-    Zjednodušené řízení rizika

„Desktopová virtualizace umožňuje centralizovanou kontrolu a správu desktopů, aplikací a dat doručovaných do jakéhokoliv koncového zařízení. Současně nabízí granulární kontrolu přístupu založenou na firemních postupech a napomáhá také dodržování regulatorních pravidel. Dává rovněž základ pro infrastrukturní úroveň řízení informací, což zlepšuje správu rizik jak v oblasti zabezpečení informací, tak i jejich dostupnosti,“ uvádí Kurt Roemer, šéf bezpečnostní strategie společnosti Citrix.

Za další klíčovou výhodu považuje šedesát procent respondentů i možnost okamžitého umožnění či odepření přístupu k desktopům, 54% udává i okamžitou izolaci zpronevěřených aplikací a 32% zmiňuje rovněž schopnost vzdáleně odstranit data z jednotlivých zařízení.

Osmdesát šest procent dotázaných senior IT decision makerů, bez ohledu na to, zda plánují nebo neplánují zavést virtualizaci desktopů ve svých organizacích, věří, že virtualizace desktopů nabízí strategickou koncepci pro zlepšení bezpečnosti informací.
95% IT decision makerů, kteří předpokládají, že do konce roku 2013 budou mít již implementovanou desktopovou virtualizaci, věří, že jim efektivně pomůže s ochranou informací, zatímco se pracovníkům umožní rychlý a užitečný přístup k požadovaným informacím. Celkem 97% také uvádí, že od desktopové virtualizace očekávají, že pomůže organizaci vyřešit nové bezpečnostní hrozby.
Výhody týkající se podnikového zařízení
Sedmdesát čtyři procent dotázaných předpokládá, že nasazení virtuálních desktopů okamžitě obnoví veškeré vybavení týkající se počítačů a dalších koncových zařízení. Šedesát šest procent senior IT decision makerů uvedlo jako rozhodující faktor, který je vede k implementaci virtualizace desktopů, zabezpečené doručování aplikací a dat. Shoda s očekávanými požadavky je taktéž považována za důležitý element v rámci možností nabízených desktopovou virtualizací. 61% decision makerů očekává a považuje za podstatnou správu přístupu a 53% uvádí monitorování aktivit, záznamy dat a reportování.

“S tím, jak virtualizace desktopů postupně vyspěla a byla implementována organizacemi na celém světě, lze pozorovat vzrůstající tendenci k rozpoznávání výhod zabezpečení informací, které přináší,“ doplnil Roemer. „Desktopová virtualizace je nyní považována za strategickou investici, jež formuje stěžejní část podnikové IT infrastruktury.“
Výhody na úrovni firemní infrastruktury
Devadesát jedna procent dotázaných senior IT decision makerů, kteří již desktopovou virtualizaci implementovali, potvrdilo její schopnost splnit daná očekávání. Osmdesát devět procent také uvádí, že je zvolené řešení chrání proti zneužití neveřejných dat a jejich případné ztráty.
Centralizované a granulární možnosti kontroly, které virtualizace desktopů přináší, dovolují IT oddělení zajistit shodu s právními regulacemi tím, že organizaci umožní vyvinout odpovídající bezpečnostní strategii na míru pro konkrétní odvětví, byznys požadavky a rizikový profil.

Komentáře