Citrix zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2009

Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2009 dosáhla společnost Citrix výnosu ve výši 401 milionu dolarů, ve srovnání s výnosem 399 miliony dolarů dosaženým ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2008.

Citrix zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2009


Výsledky podle metodiky GAAP

Čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009 činí 53 milionů dolarů, tj. 0,29 dolaru zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 49 milionů dolarů, tj. 0,26 dolaru zředěného zisku na akcii, za třetí čtvrtletí roku 2008.

Výsledky neodpovídající metodice GAAP

Podle výsledků neodpovídajících metodice GAAP činil čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009 a 2008 80 milionů dolarů, tj. 0,43 dolaru zředěného zisku na akcii. Čistý zisk za obě sledovaná období, který není vypočten podle metodiky GAAP, nezahrnuje vlivy odpisů nehmotných aktiv spojených primárně s podnikovými kombinacemi, výdaje na odměny související s akciemi a daňové dopady, které s těmito položkami souvisí.

Tento čistý zisk za třetí čtvrtletí roku 2009 dále nezahrnuje výdaje vzniklé v souvislosti s restrukturalizačním programem, který společnost realizovala v lednu 2009, a s tím související daňové dopady.

Mark Templeton, prezident a výkonný ředitel společnosti Citrix, k tomu uvedl: „Solidní výsledky za třetí čtvrtletí mě potěšily. Naši obchodní, výrobní a provozní pracovníci podávali i v této obtížné ekonomické situaci velmi dobré výkony, které se vedle dobrých hospodářských výsledků zasloužily o posílení vůdčí pozice společnosti Citrix v oblasti webové spolupráce, virtualizace desktopů a transformace datových center.“

Komentáře