Citrix zveřejnil výsledky za Q4/2011 a celý fiskální rok

Společnost Citrix Systems oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok ukončený 31. prosince 2011.

Citrix zveřejnil výsledky za Q4/2011 a celý fiskální rok


Finanční výsledky

Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2011 dosáhl Citrix obratu 619 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst ve výši 17% vzhledem k obratu 530 milionů dolarů ve stejném období roku 2010. Ve fiskálním roce 2011 dosáhl obrat společnosti Citrix 2,21 hodnoty miliardy dolarů a tento výsledek svědčí o 18% růstu oproti roku 2010, kdy byl obrat 1,87 miliardy dolarů.

GAAP Results

Čistý příjem společnosti byl ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2011 celkem 109 milionů dolarů (0,58 dolaru na akcii) oproti 94 milionům dolarů (0,49 dolaru na akcii) ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Čistý příjem v roce 2011 činí 356 milionů dolarů (1,87 dolaru na akcii), pro srovnání byl v roce 2010 čistý zisk 277 milionů dolarů (nárůst 1,46 dolaru na akcii)

Shrnutí výsledků za čtvrté čtvrtletí 2011 v porovnání se čtvrtým čtvrtletím v roce 2010

•    Obrat z prodeje produktových licencí vzrostl o 17%
•    Obrat z licenčních updatů vzrostl o 9%
•    Obrat ze služby „Software as a service“ vzrostl o 21%
•    Obrat z technických služeb, který zahrnuje konzultace, vzdělávání i technickou podporu, má nárůst 34%
•    Americký region dosáhl růstu obratu o 16%, nárůst v regionu EMEA je 12% a Pacifik měl růst 37%
•    Sečtený časově rozlišený výnos byl 960 milionů dolarů ve srovnání s 779 miliony dolary k 31.prosinci 2010
•    Provozní rezerva GAAP byla čtvrtletně 22 procent a non-GAAP provozní rezerva byla 30 procent
•    Peněžní tok transakcí byl 170 milionů dolarů ve srovnání se 179 miliony dolarů ve čtvrtém čtvrtletí 2010
•    Společnost odkoupila 1.4 milionů akcií za průměrnou cenu 70.84 dolarů

Celoroční finanční shrnutí roku 2011 oproti roku 2010

•    Obrat z prodeje produktových licencí vzrostl o 20%
•    Obrat z licenčních updatů vzrostl o 9%
•    Obrat ze služby „Software as a service“ vzrostl o 19%
•    Obrat z technických služeb, který zahrnuje konzultace, vzdělávání i technickou podporu, má nárůst 36%
•    Americký region dosáhl růstu obratu o 19%, nárůst v regionu EMEA je 11% a Pacifik měl růst 33%
•    Provozní rezerva GAAP v roce 2011 tvořila 19 procent a non-GAAP provozní rezerva byla 26 procent
•    Peněžní tok transakcí byl 679 milionů dolarů ve srovnání se 616 miliony dolarů v předchozím roce
•    Společnost odkoupila 6.5 milionů akcií za průměrnou cenu 67,84 dolarů

Komentáře