Cleverlance spolupracuje s VŠMIE

Cleverlance spolupracuje s VŠMIE


Cleverlance Enterprise Solutions začala spolupracovat s VŠMIE v zimním semestru letošního akademického roku. Specialisté z Cleverlance připravili obsah výukového programu v oblasti databází a databázových systémů. Při tvorbě tohoto obsahu vycházeli nejenom z teoretických poznatků, ale především ze svých každodenních zkušeností na projektech u významných klientů společnosti Cleverlance.

Studenti tak mají možnost získat teoretické znalosti od specialistů přímo z praxe, tedy takové znalosti, které ve své budoucí práci skutečně budou moci využít. Právě takovéto skloubení teorie a praxe budoucí zaměstnavatelé očekávají.

VŠMIE je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, působící na trhu vzdělávání od roku 2002. VŠMIE má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management s prezenční formou studia v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika.

Komentáře