Cleverlance zahájila spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou

Hlavním cílem je spuštění nového prodejního kanálu – způsobu prodeje známého pod jménem Service To Sales (S2S).

Cleverlance zahájila spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou


Základním principem je skutečnost, že zákazník sám kontaktuje klientské centrum s dotazem nebo určitým typem požadavku a operátor využije tuto situaci k uskutečnění vhodné nabídky. Součástí projektu je i nasazení aplikace Clever Call Center společnosti Cleverlance.

Samotný projekt je rozdělen do tří etap. Pilotní fáze je založena na analýze současného stavu a poskytnutí základní podpory pracovníkům klientského centra při nastavení procesů, výběru produktů, jejich definici pro prodej po telefonu, nastavení motivace, reportingu až po koučování operátorů. Po vyhodnocení pilotní fáze a ověření business case se projekt rozšíří na celé klientské centrum, čímž se přesune do druhé fáze. Činnost operátorů již bude podporována vybranými moduly aplikace Clever Call Center. Tyto moduly umožní zautomatizovat některé operace klientského centra, zrychlí práci operátorů a celkově zjednoduší řízení jeho provozu. Úkolem třetí fáze je „doladit“ proces do nejmenších detailů, plně ho automatizovat a generovat výnosy.

Komentáře