Master Internet: cloudhosting může malým firmám ušetřit 32 % nákladů na IT

Firmy malé a střední velikosti do 250 zaměstnanců mohou díky provozu svých serverů v cloudu ušetřit více než 32 % nákladů IT.

Master Internet: cloudhosting může malým firmám ušetřit 32 % nákladů na IT


Master Internet ve své tiskové zprávě tvrdí, že cloudhosting firmám umožňuje lépe plánovat náklady na IT a ušetřit nemalé finanční prostředky na jeho správě. Pokud chce firma provozovat dva servery, které nabídnou dostatečně redundantní a spolehlivý výkon, zaplatí za jejich pořízení, elektrickou energii a správu za tříleté období provozu celkem 328 320 Kč. Při využití cloud hostingu však za obdobný výkon serverů ve stejném období zaplatí 223 555 Kč, což je o 32 % méně. Kalkulace bere v úvahu cenu cloudhostingu rozpočítanou do tříletého období životnosti serverů, včetně dalších nákladů spojených s jejich průběžnou správou a provozem.

„Největších úspor firmy dosáhnou v prvním roce provozu. Zatímco náklady na fyzický server jsou během celého uvažovaného období stejné, za cloudhosting platí firma zpočátku méně. Teprve až postupem času se pronajatý výkon a tedy i cena cloudhostingu většinou zvyšuje,“ sdělil Filip Špaček, provozní ředitel společnosti Master Internet. „První rok provozu činí úspora nákladů i více než padesát tisíc korun. Celkové úspory však mohou být ještě větší, pokud bude firma pronajatý výkon podle aktuálních potřeb v průběhu času zvyšovat či snižovat,“ dodal Špaček.

Ukázková kalkulace porovnává provoz vlastního hardwaru přímo ve firmě s moderní službou cloudhostingu s obvyklým navyšováním pronajatého výkonu v čase. Celková úspora při využití cloud hostingu dosáhne za dobu běžné fyzické a morální životnosti serverů, tedy tří let provozu, částky přes sto tisíc korun. Kalkulace nebere v úvahu další možné výdaje spojené s náhodnými výpadky a poruchami serverů. Úspory při využití cloudhostingu proto mohou být ještě vyšší. Veškeré problémy a poruchy v případě serverů v cloudu totiž odstraňuje technická podpora provozovatele datacentra.

 

Porovnání průběžných nákladů na IT v tříletém období (v Kč)*

 

1. rok

2. rok

3. rok

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

Fyzický server

27360

27360

27360

27360

27360

27360

27360

27360

27360

27360

27360

27360

Cloud

hosting

12420

13549

14678

15807

16936

18065

19194

20323

21452

22581

23710

24840

*) Tabulka ukazuje srovnání nákladů na fyzický server a cloudhosting střední firmy s obvyklým navyšováním pronajatého výkonu v čase.

Součet nákladů na provoz serverů za celé uvažované období

Fyzický server

328 320 Kč

Cloudhosting

223 555 Kč

Úspora

104 765 Kč

Úspora (%)

31,9 %

Zdroj dat: Master Internet

 

Průměrné měsíční náklady na provoz dvou serverů:

Náklady

Fyzické servery

Cloudhosting

Náklady na cloudhosting*

0 Kč

2 x 3105 Kč

Náklady na pořízení HW**

2 x 1150 Kč

0 Kč

Internet a údržba sítě

2 000 Kč

0 Kč

Energie

2 x 660 Kč

0 Kč

Správa***

3500 Kč

0 Kč

Celkem:

9120 Kč

6210 Kč

*) Průměrné měsíční náklady na cloudhosting za dobu tří let provozu

**) Náklady na pořízení hardwaru rozpočítané do doby provozu tří let

***) 10 % průměrných mzdových nákladů na IT správce


Zdroj dat: Master Internet (www.master.cz). Tabulka srovnává náklady na provoz dvou dedikovaných serverů HP Proliant (Intel Xeon E3, 8 GB RAM, 2x 500GB harddisk) a typické náklady na cloudhosting obdobných parametrů rostoucí v čase od polovičního požadovaného výkonu.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře