ČNOPK: Energetická efektivita tématem roku 2010

Energetická efektivita představuje téma roku 2010 Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), která navazuje na úspěšné projekty v této oblasti z minulých let a staví téma ještě více do popředí.

ČNOPK: Energetická efektivita tématem roku 2010


Efektivnější využívání energií je důležitým, ne-li tím nejdůležitějším tématem budoucnosti. Německo zaujímá se svými inovativními produkty a firmami z oblasti energetické efektivity v celoevropském srovnání přední pozici. Česká republika z toho může velmi profitovat, protože potenciál dlouhodobé přeshraniční spolupráce je skutečně velký,“ zdůrazňuje Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK, význam energetické efektivity pro česko-německý hospodářský prostor.

Proto ČNOPK do své agendy v roce 2010 opět zařadila mnohé aktivity a projekty zaměřené na energetickou efektivitu. Uskuteční se například již třetí ročník vzdělávacího kurzu Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Během posledních dvou let absolvovalo tento kurz, nabízený v České republice výhradně ČNOPK, téměř 30 účastníků z významných českých průmyslových firem.

ČNOPK dále v roce 2010 pořádá různé delegace a obchodní cesty pro české i německé firmy. Účastníci první obchodní cesty se právě vrátili z Bavorska, kde se byli informovat o efektivním využívání energií v průmyslu.

V dubnu 2010 se do Prahy chystá skupina německých firem ze solární branže, které se zde budou prezentovat v rámci odborné konference a setkají se s českými partnerskými firmami. V květnu se bude konat česko-německá konference „Energetická efektivita ve městech a obcích“, taktéž spojená s bilaterálními obchodními rozhovory.

Kromě toho se ČNOPK v roce 2010 stala partnerem projektu E.ON Energy Globe Award, jehož cílem je vyznamenat nejlepší české projekty v oblasti energetické efektivity.

O všech plánovaných akcích se můžete informovat na internetových stránkách www.dtihk.cz.

Komentáře