ČNOPK podporuje spolupráci logistické branže a průmyslu

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) organizuje pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky 19. května 2010 od 09.00 hodin v prostorách ČNOPK konferenci na téma „Dopravní centra a infrastruktura“ v bilaterálním srovnání ČR a Německa.

ČNOPK podporuje spolupráci logistické branže a průmyslu


Pozváni jsou zástupci z oblasti průmyslu a dopravy. Cílem tohoto setkání je ukázat veřejnému sektoru, jak by z pohledu dopravy a průmyslu měly být v příštích letech podporovány požadavky logistické branže.

Akci organizuje a obsahově koncipuje „Pracovní skupina pro dopravu a logistiku“. Tato skupina byla založena v loňském roce a nabízí členům ČNOPK z oblasti dopravy a průmyslu fórum k odbornému dialogu o logistických tématech.

„Logistická branže je v Česku jedním z klíčových oborů a působí zde mnoho členů ČNOPK. Hospodářská krize tento obor zasáhla velmi silně. Přitom se ukázalo, že se musí zlepšit dialog mezi odvětvím dopravy a průmyslu. ČNOPK pro to poskytuje ideální platformu,“ vysvětluje vznik iniciativy Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Těžiště činnosti této pracovní skupiny, které je shrnuto pod názvem Dialog, tvoří podpora, poskytování informací a nalézání aktuálních témat. Podniky z oblasti průmyslu a dopravy tak mají možnost výměny informací a společného formulování zájmů ve vztahu k veřejnému sektoru. Členové ČNOPK dále mohou oslovit i jiná sdružení a organizace, protože tato témata jsou důležitá pro všechny strany.

Komentáře