ČNOPK reaguje na nedostatek odborníků

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) se již dlouhé roky snaží o zlepšení situace v oblasti vzdělávání v České republice. Nutný základ pro další rozvoj hospodářství ČR představuje právě moderní vzdělání orientované na praxi.

ČNOPK reaguje na nedostatek odborníků


Abychom se zbavili dlouhodobé image pouhých „montoven", jsou hlavním předpokladem pro zavedení intenzivních vědních oborů a moderních technologií nové cesty získávání vědomostí a kvalifikace. Český systém odborného školství přitom sotva stačí držet krok s požadavky podniků. Obzvláště v technických oborech chybí kvalitní nabídka dalšího vzdělávání, doškolování či rekvalifikace.

„Pokud máme dobré mistry ve výrobě, máme dobrou výrobu," popisuje klíčovou pozici mistrů jako vedoucích pracovníků ve výrobních závodech Matthias Sander, jednatel společnosti Knorr-Bremse Systémy pro užitková vozidla, CR v Hejnicích. V českém systému odborného školství se v současné době učební obor mistr ve výrobě neplánuje. Proto vzal Matthias Sander problém do svých rukou a ve spolupráci s CiS Systems, dalším členem ČNOPK, společnost Knorr Bremse založila po vzoru německých vzdělávacích zařízení 1. Jizerskou školu mistrů.

Zaměstnancům je během dvouletého vzdělávacího programu zprostředkováno zhruba 80 procent teoretických znalostí oboru průmyslový mistr v Německu. Výuka zahrnuje technické vzdělávání a manažerské a organizační dovednosti. Teoretickou výuku převzala Technická univerzita v Liberci. A spolupráce funguje tak, jak má: „S dosavadním průběhem jsme velmi spokojeni. Naši studenti jsou velice motivovaní. Ve zkouškách po prvním semestru jich obstálo všech 25," oceňuje Sander své zaměstnance.

ČNOPK projekt od začátku podporovala a fungovala jako zprostředkovatel mezi zúčastněnými podniky a univerzitou. Odborným partnerem v Německu se stala Obchodní a průmyslová komora Drážďany. „Naše členské podniky vytvořily z nedostatku novou výzvu a zajistily regionální řešení. Tuto skutečnost vidíme velmi pozitivně a jsme rádi, že se na projektu podílíme. Do budoucna bychom si přáli, aby se tyto deficity v oblasti vzdělávání řešily v Praze a pro celou republiku," nabádá k celkové reformě Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Velký úspěch premiérového ročníku a vysoká poptávka po mistrech ve výrobě v České republice jsou dostatečnými důvody v projektu pokračovat. V současné době se plánuje druhý ročník 1. Jizerské školy mistrů a podnikům, které mají zájem, jsou dveře pro účast otevřené.

 

Komentáře