ČNOPK zastupuje společnost Landbell v Česku

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) od května 2010 zastupuje firmu Landbell AG v České republice. Landbell AG je společnost, která zajišťuje pro firmy z oblasti průmyslu, obchodu a řemesel odběr, recyklaci a znovuvyužití odpadu z obalů.

ČNOPK zastupuje společnost Landbell v Česku


„Ze spolupráce se společností Landbell máme opravdu radost. Představuje pro nás vhodné doplnění našeho portfolia služeb. Jako bilaterální obchodní komora poskytujeme poradenství mnoha českým podnikům při jejich exportních aktivitách do Německa, při nichž je často důležitá právě recyklace odpadů. Ve spolupráci s Landbell AG jim teď v této oblasti můžeme nabídnout kvalitní řešení šité na míru“, hodnotí Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva ČNOPK, výchozí pozici vzájemné kooperace.

České společnosti, které vyvážejí své výrobky do Německa, mají ze zákona povinnost se v Německu přihlásit k systému zpětného odběru obalových materiálů. Za nedodržení této povinnosti mohou být uděleny vysoké pokuty. ČNOPK je tak nyní v Česku centrálním místem pro české exportéry. Poradci ČNOPK mohou podnikům poskytnout odborné poradenství, informace týkající se zákonných požadavků, cenové kalkulace a podporu při přihlášení
a odhlášení.

Společnost Landbell AG byla založena v Německu v roce 1995 a svým vstupem na trh ukončila v květnu 2003 monopolní postavení společnosti Duale System Deutschland GmbH (Zelený bod). Od té doby se již na trhu etablovala a své služby nabízí nejen v Německu a České republice, ale i ostatních více než 16 zemích Evropy. Mezi další poskytované služby patří zálohový systém pro recyklaci jednorázových nápojových obalů, zajištění účasti na systému zpětného odběru elektrošrotu, recyklace průmyslových odpadů či přepravních obalů a komplexní balíčky služeb pro všechny oblasti průmyslu, obchodu a řemesel.

Komentáře