Co nás letos čeká v IT?

Český IT trh je velmi specifický a je potřeba dívat se na něj samostatně a automaticky nesrovnávat s trendy a čísly vztahujícími se k větším nebo třeba rozvinutějším regionům. Snažit se aplikovat takové trendy na naše poměry je často naprosto zbytečné. Zatímco celosvětové výdaje klesají již dva roky v řadě, naše země a region CEE (střední a východní Evropa) vykazují stabilní růst již mnoho let a tento trend bude pokračovat.

Co nás letos čeká v IT?


Naše země se nachází v poměrně zvláštním stadiu, kdy do západní Evropy máme ještě poměrně daleko, nicméně z našeho regionu CEE jednoznačně vyčníváme a v mnoha ohledech již nejsme „emerging“ trhem, nýbrž vykazujeme znaky rozvinutého trhu IT. Toto lze dokladovat na nespočtu příkladů ze všech hlavních oblastí IT, které sledujeme (hardware, software, služby IT, telekomunikace). Na jednu stranu vyspělost a vedoucí postavení v rámci našeho subregionu a na stranu druhou ovšem stále obrovská propast ve srovnání se zeměmi západní Evropy či USA.

Předpoklady pro vývoj v roce 2004
V době psaní tohoto příspěvku ještě nebyly známy výsledky za čtvrté čtvrtletí, a tudíž i za celý rok 2003, nicméně i tak již můžeme vyslovit předpoklady ohledně vývoje v roce 2004.

PC, notebooky a storage
Předpokládáme, že trh s hardwarem obecně bude v ČR pokračovat ve stejném duchu, jaký vidíme v tomto roce, tedy vesměs stojaté vody, s drobnými záblesky na konci tunelu. Podíváme-li se podrobněji na jednotlivé technologie, tak v oblasti PC očekáváme jednociferný růst někde kolem úrovně 6

Tiskárny pomalu
U tiskáren je výhled rovněž ne zcela příznivý a po předpokládaném poklesu v roce 2003 bychom měli vidět malý, jednociferný (max. 4%) růst v roce 2004. Nejrychleji rostoucím segmentem ­budou laserové tiskárny, nicméně inkoustové si rovněž zachovají svou dynamiku díky neustále klesajícím cenám, zvýšené konkurenci a kratším obnovovacím cyklům. Za nepříliš dynamickým vývojem na poli tiskáren můžeme rovněž vidět naopak velmi dynamický trh multifunkčních zařízení (MFP). U těchto zařízení předpokládáme dvouciferný růst až na úrovni kolem 30

Kapesní záležitosti
U SHD (Smart Handheld Devices) očekáváme ­celkově velmi vysoký růst, a to zejména díky obrovskému nárůstu tzv. converged devices neboli smart phones. Prodeje klasických kapesních PC by měly stagnovat. Hlavními důvody zde je konkurence ze strany converged devices, které stále více a čím dál lépe zvládají operace ještě nedávno možné pouze na klasických kapesních PC, a i nadále omezený trh pro tato zařízení, který má navíc blízko k saturaci.

Více v BW 2/2004

Autor pracuje jako Senior Analyst u IDC CEMA.

Komentáře