Co pálí českého CIO

O svých zkušenostech se řízením firemního IT šéf informatiky města Třinec a člen Komise ISMO Svazu měst a obcí Ing. Radim Wylegala: Je velice těžké uvést jen jeden problém, se kterým se musí šéf podnikového IT potýkat. Vedoucí oddělení IT je zodpovědný za chod celku. Problémů je vždy celá řada. Pokud se pokusím je specifikovat, bude to asi takto...

Co pálí českého CIO


O svých zkušenostech se řízením firemního IT šéf informatiky města Třinec a člen Komise ISMO Svazu měst a obcí Ing. Radim Wylegala: Je velice těžké uvést jen jeden problém, se kterým se musí šéf podnikového IT potýkat. Vedoucí oddělení IT je zodpovědný za chod celku. Problémů je vždy celá řada. Pokud se pokusím je specifikovat, bude to asi takto...

Prvním problémem jsou lidé, uživatelé i pracovníci IT. Uživatelé neumějí, nevědí či nechtějí a pracovníci IT nejsou, nestíhají, neumějí.

Druhým problémem je integrace. Systémy jsou stále složitější, vyžadují propojení nejlépe všeho se vším a celek je jen těžko zpracovatelný a udržitelný. Proto jsme se při výběru dodavatele dívali na jeho reference a zkušenosti s podobnými projekty a i proto jsme se v případě města Třinec rozhodli pro společnost Webcom.

A třetím problémem je velká dynamika rozvoje IT, především softwaru. Vytvořit systém, který by byl beze změn nasazen tři roky, je téměř nemožné. Při našem rozhodování jsme brali v úvahu i plánovaný vývoj softwaru a zvažovali jsme, jak výrobce informačního systému zvládne propojení s dalšími systémy, které používáme. Takže jsme se rozhodli pro Microsoft Dynamics NAV v poslední verzi, kde vidíme záruku dalšího rozvoje a jsme přesvědčení, že i Microsoft se bude v budoucnu snažit o to, aby jeho produkty spolu co nejlépe spolupracovaly.

POTÍŽE SE SOFTWAREM

Problémy se mění. Nyní již téměř neřešíme problémy s dodavateli hardwaru, tento problém se odsouvá do pozadí. Železo je stále levnější, výkonnější a spolehlivější. Dodavatelů je dostatek, a tím i veliká konkurence a z toho pro nás vyplývající zajímavé možnosti nákupu, ale i záruk a servisu.

Nyní představují jádro problémů dodavatelé softwaru. Řešíme integrace několika rozsáhlejších systémů od různých dodavatelů. To je takový ping pong s problémy. Trvá dlouho, než je požadavek zapracován do všech úrovní, a samozřejmě je to i drahé, protože se na řešení podílí více lidí.

LEGISLATIVA BRÁNÍ INTEGRACI

Co nás nejvíc trápí, je integrace. Problém ale spočívá v tom, že nejde jen o integraci technologií, s tím bychom si i poradili. Máme zde ovšem jednu velkou brzdu a tou je legislativa. Pokud něco jde integrovat technologicky jednoduše, legislativa řekne ne. Je to velký boj – například s platností elektronických podpisů a podobně.

Museli jsme tedy pro naše účely najít platformu, která by integrační nároky podporovala. Po zralé úvaze jsme vybrali výše zmíněný produkt společnosti Microsoft právě pro jeho možnosti komunikovat s jinými PC aplikacemi a také s jinými informačními systémy. Navíc jeho stabilní rozvoj dává určitou záruku investicím, které jsme do ICT řešení vložili a dále vkládáme.

VIDĚT V SOUVISLOSTECH

Od vedení potřebujeme především podporu. Myslím tím podporu hlavně při zavádění změn. Jakákoli změna je většinou vnímána negativně, jako zpomalení práce a nárůst práce. Výhody jsou viditelné až po delší době a třeba jen na jistých postech. Proto je žádoucí vidět tyto problémy v širších souvislostech, což je většinou záležitost vedení.

DRAZÍ LIDÉ

Jak jsem již uvedl, problém vždy představují lidé. Pokud se kvalitní zaměstnanec do IT oddělení najde, tak jej po nějakém čase většinou přeplatí soukromá sféra. To je ale tradiční potíž státní správy. Dalším problémem jsou zkušenosti a odbornost. V tomto ohledu se nedá spoléhat na naše školství, většinou si lidi vypipláváme sami prostřednictvím odborných kurzů, samostudia a výměny zkušeností mezi organizacemi podobného typu.

OUTSOURCING

Již nyní sleduji nárůst administrativní práce. Jako vedoucí IT jsem zavalen problémy administrativního rázu, jako je strategie IT, analýzy rizik a bezpečnosti, směrnice provozu, nákupy prostřednictvím výběrových řízení a podobně. Role vedoucího IT oddělení se stále více podobá jakékoli vedoucí roli například v podniku, i když jistá specifika stále zůstávají. Budoucnost vedoucího IT oddělení bude zřejmě více spočívat v organizačních schopnostech než v technické zdatnosti. Dobrý manažer s přehledem v technologiích je samozřejmě nejlepší variantou pro budoucí rozvoj.

Outsourcing jistě napomůže, ale není to samozřejmě žádný všelék. Část systémů se dá tímto způsobem spravovat, a ulehčit tak správcům, ale mnoho systémů ne. Náklady představují další faktor, protože kompletní outsourcing by vlastně znamenal vznik firmy či pobočky řešící stejné problémy jako současné IT oddělení.

Ilustrační foto: Siemens

Komentáře