Colorlak převezme řízení výroby ERP systém QAD Enterprise Applications

Colorlak převezme řízení výroby ERP systém QAD Enterprise Applications


Skupina firem Colorlak, největší český výrobce a distributor nátěrových hmot, vyhlásila vítěze výběrového řízení na podnikový informační systém, je jím ERP systémem QAD Enterprise Applications, který bude implementovat společnost Minerva Česká republika.

Skupina Colorlak sdružuje dva výrobní závody, obchodní zastoupení a distribuční síť. Obchodní zastoupení Colorlaku působí kromě České republiky také na Slovensku a v Rusku. Distribuční velkoobchodní síť v ČR tvoří společnosti Panter Color a Milano Color. Na Slovensku distribuují nátěrové hmoty členové skupiny Colorlak, společnosti FEB a Colorlak SK. Zhruba 80% produkce skupiny Colorlaku je určeno pro tuzemský trh, cca. 20% se vyváží do zahraničí. Produkty skupiny Colorlak, vyráběné v mateřské společnosti Colorlak a v dceřiné společnosti Ekolak, tvoří barvy a laky na dřevo, kovy, beton a minerální podklady, malířské barvy, certifikované zateplovací systémy, fasádní barvy a omítkoviny. Sortiment doplňují barvy ve sprejích, ředidla, tmely, lepidla a další pomocné přípravky.

Na konci roku 2005 rozhodla společnost Colorlak o inovaci podnikového informačního systému, na základě zjištění, že stávající informatika dostatečně nevyhovuje požadavkům rozvíjejících se společností v rámci skupiny. Bylo nutné sladit informační systémy provozované ve firmách skupiny a flexibilně reagovat na vnitřní i vnější změny v podnikání. Společnost si sama zmapovala trh ERP a následně vybrala skupinu potencionálních dodavatelů do výběrového řízení. Po několikaměsíčním výběrovém řízení bylo vyhlášeno vítězné řešení postavené na podnikovém systému QAD Enterprise Applications.

Projekt zavedení ERP systému je rozdělen podle předimplementační studie do několika etap, přičemž spuštění ostrého provozu první etapy je plánováno od 1.1.2009. Ukončení závěrečné etapy je plánováno na rok 2011 a později. Počáteční etapy zahrnují implementaci modulů pro oblast finance, plánování a řízení výroby včetně kvality a distribuce. Do závěrečné etapy je začleněna implementace nadstavbových modulů, například pro oblast manažerského rozhodování a pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS).

Komentáře