Comguard a McAfee otevírají v Brně rozsáhlé kompetenční centrum pro IT Security

Kompetenční centrum, které vlastní a provozuje společnost Comguard ICT za podpory hlavního partnera centra společnosti McAfee, je zaměřené na testování, prezentace a návrhy konkrétních řešení v oblasti IT bezpečnosti.

Comguard a McAfee otevírají v Brně rozsáhlé kompetenční centrum pro IT Security


Cílem Kompetenčního centra je informovat zákazníky o nových bezpečnostních rizicích a dalším vývoji,  seznámit  je s novými bezpečnostními technologiemi, pomoci jim na ně reagovat a nastavit jejich řešení i s ohledem na normativní požadavky. Zpětná vazba od zákazníků, a  využití jejich zkušeností, umožňuje rozvíjet a připravit řešení ušitá přímo na míru konkrétním potřebám každého zákazníka. Investice do Kompetenčního centra byla z významné části podpořena schválenou dotací z Operačního programu podnikání a inovace ve výši 42,7 mil. Kč

V kompetenčním centru je možné nasimulovat reálný provoz určitého prostředí a tím otestovat funkčnost navrhovaného řešení ještě před jeho implementací v praxi. Experti centra také dokážou navrhnout komplexní nové bezpečnostní řešení nebo nová bezpečnostní opatření založené na produktech McAfee a dalších světových výrobců, nebo lokalizovat světové technologie pro tuzemské jazykové, legislativní či  technické podmínky. Expertní tým rovněž spolupracuje s dalšími českými výzkumnými pracovišti a podniky.

Partneři a koncoví zákazníci z řad podniků a státních institucí mají možnost si otestovat plné portfolio produktů McAfee, a to v nasimulovaném reálném provozu. Kompetenční centrum vzniklo za podpory Operačního programu podpory a inovace a bylo otevřeno v červenci 2011.

"Využití služeb kompetenčního centra přinese podnikům i institucím výhody ve schopnosti pokrýt rostoucí a rychle se měnící bezpečnostní rizika, a to nejen v oblasti síťové bezpečnosti, ale i mobilních zařízení a ochrany dat," uvedl  Jon Parkes, McAfee, Vice President Pre-Sales, EMEA.

Jan Dymáček, výkonný ředitel společnosti Comguar, k této věci dodává: „Výhodou našeho Kompetenčního centra je jeho široké využití. Zákazníkům se zájmem o bezpečnostní řešení McAfee jsme schopni nabídnout tzv. „best practices“ navržené na konkrétní „use cases“ a navíc komplexní konzultační servis včetně školení v připraveném uceleném prostředí pro realizaci testování.“

Součástí centra v druhé etapě bude i velkokapacitní výzkumná laboratoř pro testování a simulace ICT řešení, místnosti pro individuální konzultace a přednáškové a výukové místnosti s kapacitou až 240 školicích míst, včetně prostor pro videokonference. Základem síťové infrastruktury jsou technologie Cisco, aplikační vrstva je založena na produktech společnosti Microsoft a virtualizační prostředí zajišťuje VMware. Vedle kompletního portfolia produktů společnosti McAfee centrum nabízí technologie dalších vendorů, především členů McAfee Security Innovation Alliance (SIA).

Jaké okruhy konzultací ICT bezpečnosti Kompetenční centrum nabízí?

Systémová bezpečnost / Základní přehled, používané technologie, architektura pro koncové stanice, architektura a nasazení pro servery a virtualizovaná prostředí.

Síťová bezpečnost / Základní přehled, používané technologie, architektura IPS, NAC, Behavorial analýzy provozu v rámci Netflow analýzy, UTM, aplikační firewally, WAF.

Datová bezpečnost / Základní přehled existujících řešení od ochrany dat na koncových stanicích po síťovou a aplikační úroveň a storage, HOST DLP, Network DLP, šifrování, Backup&Recovery, nasazení v prostředí zákazníka.

Risk and Compliance / Přehled existujících řešení, Vulnerability Management pro servery a sítě, pro webové aplikace a pro databáze; Integrity Monitor pro databáze, Network Devices; Change Control, Application Control, PCI Pro Moduly.

Webová a e-mailová bezpečnost / Základní přehled existujících řešení, webová proxy a caching, kontrola šifrovaného provozu, URL filtrace, antimalware pro web, emailová bezpečnost a antispamové řešení.

Log a Event Management (SIEM) / Scénáře nasazení a využití řešení SIEM pro sběr, vyhodnocení a archivaci logů, vyhodnocování událostí, korelace, pokročilé funkce reportování, přizpůsobení logům vlastních aplikací aj.

Identity a Access Management (IAM) / Card Management a AAA Server

Vzdálený přístup / Nové technologie v oblasti šifrování komunikace, VPN, SSL VPN, autentizace a autorizace.

Mobilní bezpečnost / Přehled možností zajištění bezpečnosti smartphonů, tabletů a jiných mobilních zařízení v prostředí podniků a organizací s centrálním vynucením politik.

Komentáře