Conergy vstupuje na Český trh

Výrobce a dodavatel fotovoltaických elektráren, společnost Conergy, vstoupil na český trh a svými aktivitami se již krátce po otevření české pobočky zapojil do formování českého fotovoltaického prostředí.

Conergy vstupuje na Český trh


Společnost se například podílí na založení České fotovoltaické průmyslové asociace, jejímž cílem je především zlepšit informovanost a podmínky pro rozvoj tohoto oboru u nás.

Získávání elektrické energie ze slunce je dnes jediný způsob využívající obnovitelné zdroje, který má předpoklady pro pokrytí energetické potřeby současné společnosti. Za světovým rozvojem tohoto odvětví nezaostala ani Česká republika. O český fotovoltaický trh mají zájem jak tuzemské firmy, tak zahraniční investoři a společnosti. Svědčí o tom i založení české pobočky společnosti Conergy, která patří ke světové fotovoltaické špičce. Svou nabídkou produktů, které se vyrábějí výhradně v Evropě, přináší do českých podmínek významnou protiváhu výrobkům asijského původu a negarantované kvality. Společnost zároveň poskytuje svým klientům kompletní služby od prvotní analýzy investičního záměru po jeho realizaci i následný provoz.

„Díky dlouhé historii v oboru se na nás často obracejí klienti i z jiných zemí s nabídkou investice do českých solárních parků a zároveň subjekty, které mají k dispozici plochy vhodné pro výstavbu elektrárny opatřené veškerými povoleními. Conergy pak působí jako mediátor, který provede analýzu investičního projektu, elektrárnu postaví a ihned poté za předem definovaných podmínek prodá investorovi,“ popisuje jednatel společnosti Conergy Česká republika Aleš Spáčil. Během podzimních měsíců, kdy společnost v Čechách působí, již prodala 600 kWp a fotovoltaické komponenty od Conergy pokrývají cca 10 000 m2 střech a venkovních ploch.

Vedle svých obchodních aktivit se však společnost začala podílet také na kultivaci českého fotovoltaického prostředí. Silné zázemí mateřské společnosti a především bohaté zkušenosti s rozvojem fotovoltaiky v podmínkách jak evropských, tak světových vedly Conergy Česká republika k rozhodnutí podílet se na založení České fotovoltaické průmyslové asociace. „České prostředí je momentálně pod tlakem, aby bylo formováno bez ohledu na potřeby udržitelného rozvoje tohoto odvětví. Politika podpory obnovitelných zdrojů energie a především tlaky na razantní snižování výkupní ceny by mohly vést minimálně k jeho stagnaci. Asociace má především za cíl pomoci nastavit férové podmínky. A to takové, které neposouvají návratnost investic do fotovoltaiky mimo obvyklý rámec, ale přitom dokážou eliminovat spekulativní developerské projekty,“ vysvětluje Spáčil a dodává, že k tomu, aby Česká republika dostála svým závazkům vůči EU na snižování emisí CO2, je nezbytné alternativní zdroje energie, mezi nimiž je sluneční záření jednoznačně nejefektivnější, rozumně podporovat a rozvíjet především na legislativní úrovni.

Komentáře