CPI Group skončila v loňském roce se ziskem

Investorská a developerská skupina CPI skončila v loňském roce se ziskem 302,6 mil. korun. EBITDA dosáhl 883 mil. korun. CPI Group se podařilo zvýšit hodnotu vlastního kapitálu na 9,1 miliard korun a opětovně navýšit i tržby z pronájmu nemovitostí.

CPI Group skončila v loňském roce se ziskem


CPI Group v loňském roce prošla výraznou restrukturalizací, což se dotklo jak vnitřní struktury, tak i portfolia skupiny. Hospodářský výsledek tedy zcela odpovídá našemu očekávání,“ uvedl generální ředitel skupiny CPI Group.

Bilanční suma skupiny CPI poklesla z hodnoty 24, 5 mld. v roce 2008 na 21,4 mld. korun v roce 2009. Čistý zisk za Skupinu CPI dosáhl výše 302,6 mil. korun, v přepočtu na provozní zisk EBITDA představuje hodnotu 883 mil. korun.

Na zisku skupiny se podepsaly především tržby z pronájmu nemovitostí, které vzrostly o 18 % na celkových 568,7 mil. korun a mají dlouhodobě vzrůstající tendenci, což připisujeme především postupující deregulaci nájemného,“ komentoval výsledky Zdeněk Havelka. „Hodnota investic do nemovitostí sice zaznamenala mírný, 4% pokles na 12,8 mld. korun, důvodem jsou ovšem prodeje, které měly naopak pozitivní vliv na celkový zisk,“ dodal Havelka.

Pro další rozvoj skupiny je významným ukazatelem především navýšení vlastního kapitálu na 9,1 mld. korun, tedy necelá 4 %. „Je to dobrý základ pro plánovanou expanzi skupiny. Už v loňském roce jsme se výrazněji profilovali do role investora a tato tendence bude pokračovat i nadále. V roce 2010 hodláme proinvestovat více než jednu miliardu korun,“ potvrdil záměry skupiny generální ředitel.

Přestože byly z důvodů hospodářské recese odloženy některé developerské projekty, podařilo se CPI dokončit dva hotely v Praze: pětihvězdičkový Buddha-Bar Hotel Prague (2009) na Starém městě a Clarion Hotel Prague City (duben 2010) na Tylově náměstí. Také v oblasti rezidenčního developmentu se podařilo v termínu dokončit exkluzivní bytový dům v Praze Košířích s názvem Na Výši. V květnu 2009 byla zahájena výstavba multifunkčního komplexu v Ústí nad Labem. Pilotní projekt s názvem CPI City Center zahrnuje kancelářské plochy a kongresový hotel s obchodním zázemím
a v budoucnu se rozšíří i do dalších krajských měst.

CPI se bude i nadále soustředit na stávající segmenty své činnosti, přičemž největší pozornost bude věnována oblasti nájemního bydlení, kde je CPI dlouhodobě jedním z předních majitelů bytového fondu v ČR, segmentu retail, který prokázal svou odolnost i v dobách hospodářského útlumu, a hotelovému prům

Komentáře