ČR ztrácí pozici lídra evropského ICT průmyslu, je třeba začít jednat

Podpora moderních technologií prostupuje napříč volebními programy všech politických stran. Objektivní srovnávací analýzy projektu Technologická platforma pro IT služby však naznačují něco zcela odlišného: ČR velmi výrazně ztrácí pozici lídra evropského ICT průmyslu, kterou měla v polovině poslední dekády.

ČR ztrácí pozici lídra evropského ICT průmyslu, je třeba začít jednat


Od poloviny poslední dekády (od roku 2004) se Česká republika pravidelně objevuje v mnoha renomovaných studiích (mj. Gartner, A. T. Kearney, Economist Intelligence Unit), které hodnotí atraktivitu pro umístění projektů služeb s vysokou přidanou hodnotou.  Nejlepším příkladem je studie A. T. Kearney Global Services Location Index (GSLI), kde se ČR propadla ze 4. celosvětového místa (!) v roce 2005 až na 32. příčku v posledním srovnání z roku 2009. (Poslední meziroční pád byl opravdu výrazný – z 16. příčky na 32.)

Proč ztrácíme, aneb 3 hříchy podpory českého ICT

Technologická platforma pro IT služby identifikovala 3 hlavní důvody krize českého ICT:

1) Sílící nedostatek zájmu o ICT obor u studentů

  • Průměrný ICT zaměstnanec s maturitou má o 12 500 Kč vyšší průměrnou měsíční hrubou mzdu než je průměrná mzda v celé české ekonomice.
  • Za 10 let vzrostl počet zaměstnanců v ICT o 80 % na 111 tisíc odborníků v roce 2008
  • ALE: Ve věkové skupině 15-24 let za stejné období počet zaměstnanců dokonce poklesl! (o 400)

 

Pedagogové na středních a základních školách a rodiče budoucích zaměstnanců nebyli schopni studentům vysvětlit, proč by se o obor, ve kterém má průměrný IT odborník 2x vyšší mzdu než má sám pedagog, měli zajímat!

2) Mizivá podpora ICT exportu

Díky Czech ICT Alliance se zahraničních veletrhů s podporou MPO účastnilo za poslední roky několik desítek firem (zejména veletrhu CeBIT – největšího IT veletrhu v Evropě).

 

Statistiky pro rok 2010, resp. i 2009 jsou však velmi tristní:

  • Počet podpořených veletrhů a výstav  v roce 2009 – 41 (z toho IT – 1)
  • Počet podpořených incomingových misí v roce 2009 – 13 (z toho IT – 0)
  • Počet schválených veletrhů a výstav  pro podporu v roce 2010 – 24 (z toho IT – 0)

3) Investiční pobídky – zrušeno fungující, okolní země jásají!

Agentura CzechInvest realizovala investiční pobídkový program s krkolomným názvem Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb. Od roku 2002 zde průběžně rostl počet úspěšných žádostí ze strany firem – za 6 měsíců roku 2008 přišlo stejně žádostí jako za celý rok 2005: 28. Poté byl program zrušen. Bez náhrady. I přes kladnou zpětnou vazbu od podnikatelů, kteří velmi vstřícně hodnotili spolupráci s agenturou CzechInvest.  Nyní je jedinou fungující investiční pobídkou pobídka pro „montovny“, skrytá pod názvem Investiční pobídky - zpracovatelský průmysl.

Technologická platforma pro IT služby si nechala vypracovat analýzu pobídkových systémů v okolních srovnatelných zemích – Slovensko, Polsko, Maďarsko. Všechny z nich beze zbytku mají fungující pobídkový systém zaměřený na obory s vysokou přidanou hodnotou. S ustupující krizí pak mají tyto země komparativní výhodu při rozhodování o vstupu investorů na daný trh, případně o prohlubování aktivit subjektů, které již na trhu působí.

 

 

Jak zahojit rány ICT oboru v ČR? Společně

V rámci projektu Technologická platforma pro IT služby byla k připomínkám uvolněna první verze Strategie českého ICT, pod kterou se již nyní podepsaly skoro dvě desítky zákonodárců - více viz http://www.czechict.cz/nase-strategie.htm.

Technologická platforma pro IT služby iniciovala veřejným dopisem založení společné pracovní skupiny se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a obou agentur (CzechTrade a CzechInvest), podnikatelské i odborné veřejnosti.

 

Jejich výstupem by měly být:

  • Dlouhodobá koncepce přítomnosti na klíčových IT veletrzích v zahraničí, zejména CeBIT, podložená finančními prostředky MPO (pasování IT na úroveň podpory ostatních oborů).
  • Projekt společné propagace pracovních příležitostí v ICT sektoru pro studenty. Technologická platforma pro IT služby zde již nyní pracuje na základních profilových brožurkách, které přiblíží studentům středních a základních škol laickou formou možnosti práce v ICT.
  • Obnovení transparentního systému investičních pobídek na vytváření nových míst, dosažitelných i pro menší české ICT firmy s exportním potenciálem.

"Z průměrné mzdy v IT sektoru ve výši 45 000 Kč hrubého (60 300 korun superhrubé mzdy) jde státu pravidelně každý měsíc na dani a odvodech více než 27 tisíc Kč, tedy 46 %. Při nastavení investiční pobídky ve výši 30 - 40 % tak nemůže jít o věc prodělečnou pro stát, ba právě naopak," domnívá se Michal Zálešák, vedoucí projektu Technologická platforma pro IT služby.  „Kromě toho vzroste konkurenceschopnost České republiky ve srovnání s okolními zeměmi, ve kterých fungují zaběhnuté systémy podpory investičních projektů s vysokou přidanou hodnotou“, dále dodává Zálešák.

Komentáře