CSC: Cloud je pro CIO manažery téma č. 1

Společnost CSC se dotázala CIO manažerů z celého světa na aktuální trendy a výzvy.

CSC: Cloud je pro CIO manažery téma č. 1


Sedm z deseti pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT z celého světa považuje cloud computing ve svém oboru za klíčové téma. To je rozdíl oproti roku 2011, kdy za hlavní náplň své práce považovala IT oddělení hlavně změnové procesy a rozvoj, přičemž cloud computing přitom uvedl jen každý čtvrtý odborník. Takový je výsledek studie „CIO Barometer 2012“, kterou realizovala společnost CSC. Dotázáno bylo celkem 332 CIO ředitelů a IT manažerů z evropských i amerických firem.

Průkopníkem cloudových technologií jsou Spojené státy, kde koncept cloud computingu považuje za důležité téma 81 % dotazovaných odborníků. V Evropě zastává tentýž názor již 60 % expertů. Dramaticky se přitom mění způsob, jakým je cloud computing vnímán. Odborníci na podnikové IT stále častěji chápou cloud nikoli jen jako variantu k outsourcingu, nýbrž jako zdroj zcela nového přístupu k IT.

Vedle cloudových projektů jsou v USA i Evropě středem zájmu rychlejší inovační procesy (60 %), změnové procesy a rozvoj (60 %) a zapojení IT do diskuse o podnikové strategii (59 %). K největším budoucím výzvám pro IT oddělení se řadí zabezpečení IT, optimalizace nákladů na služby (v Evropě) a lepší řízení vztahů se zákazníky a uživateli.

Dalším zajímavým poznatkem je fakt, že jako nejdůležitější přínos IT oddělení k úspěchu celé společnosti vyzdvihují pracovníci s rozhodovací pravomocí roli svého oddělení jako katalyzátoru budoucího rozvoje společnosti. 65 % z nich uvedlo, že aplikace nových technologií jsou klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a důležitým faktorem úspěchu.

 O studii CIO Barometer 2012

 

Průzkum „CIO Barometer“ byl letos uspořádán již počtvrté. Společnost TNS Sofres pro aktuální vydání této studie zajistila odpovědi celkem 332 CIO, ředitelů a IT manažerů z podniků v Evropě (48 %) a USA (52 %). 74 % zúčastněných společností má přes 1 000 zaměstnanců.

Průzkum CSC: Cloud je pro CIO manažery téma č. 1

Společnost CSC se zeptala CIO manažerů z celého světa na aktuální trendy a výzvy a dospěla k zajímavým závěrům


PRAHA, 1. října 2012Sedm z deseti pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT z celého světa považuje cloud computing ve svém oboru za klíčové téma. To je rozdíl oproti roku 2011, kdy za hlavní náplň své práce považovala IT oddělení hlavně změnové procesy a rozvoj, přičemž cloud computing přitom uvedl jen každý čtvrtý odborník. To je výsledek výroční studie „CIO Barometer 2012“, kterou realizovala společnost CSC, vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb. Dotázáno bylo celkem 332 CIO ředitelů a IT manažerů z evropských i amerických firem.

Průkopníkem cloudových technologií jsou Spojené státy, kde koncept cloud computingu považuje za důležité téma 81 % dotazovaných odborníků. V Evropě zastává tentýž názor již 60 % expertů. Dramaticky se mění způsob, jakým je cloud computing vnímán. Odborníci na podnikové IT stále častěji chápou cloud nikoli jen jako variantu k outsourcingu, nýbrž jako zdroj zcela nového přístupu k IT.

Vedle cloudových projektů jsou v USA i Evropě středem zájmu rychlejší inovační procesy (60 %), změnové procesy a rozvoj (60 %) a zapojení IT do diskuse o podnikové strategii (59 %). K největším budoucím výzvám pro IT oddělení se řadí zabezpečení IT, optimalizace nákladů na služby (v Evropě) a lepší řízení vztahů se zákazníky a uživateli. Norbert Haslacher, CEO CSC Austria & Eastern Europe, k tomu říká: „Bezpečnost je nejvyšší prioritou, zejména vzhledem k rostoucí vlně hackerských útoků na podniky, která je patrná též v České republice a regionu střední a východní Evropy. Vysoká úroveň zabezpečení je nezbytná k tomu, abychom se ochránili před největšími riziky.“

Dalším zajímavým poznatkem je fakt, že jako nejdůležitější přínos IT oddělení k úspěchu celé společnosti vyzdvihují pracovníci s rozhodovací pravomocí roli svého oddělení jako katalyzátoru budoucího rozvoje společnosti. 65 % z nich uvedlo, že aplikace nových technologií jsou klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a důležitým faktorem úspěchu.

O studii CIO Barometer 2012

Průzkum „CIO Barometer“ byl letos uspořádán již počtvrté. Společnost TNS Sofres pro nejnovější vydání této studie zajistila odpovědi celkem 332 CIO, ředitelů a IT manažerů z podniků v Evropě (48 %) a USA (52 %). 74 % zúčastněných společností má přes 1 000 zaměstnanců.


Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com
Komentáře