ČTÚ: Čtvrtý mobilní operátor nabídne hlavně internet

Český telekomunikační úřad vydal oficiální stanovisko ke vstupu MobilKomu jako čtvrtého operátora na trh mobilních služeb.

ČTÚ: Čtvrtý mobilní operátor nabídne hlavně internet


Český telekomunikační úřad vydal oficiální stanovisko ke vstupu MobilKomu jako čtvrtého operátora na trh mobilních služeb.

Podle ČTÚ pro provozování uváděné mobilní sítě jsou přiděleny rádiové kmitočty v úseku pásma 410 až 430 MHz a nejedná se tedy o dalšího operátora sítě ve standardu GSM, resp. UMTS.

Provozovatel uvedené mobilní sítě musí podle ČTÚ zajistit splnění řady podmínek. Opatření ČTÚ z března 2006 znamenala plán na využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 380 - 470 MHz. ČTÚ tehdy zároveň stanovil konkrétní požadavky na takovou síť, včetně požadavků na použitou technologii.

Technologie CDMA, jejíž využití je v této mobilní síti uvažováno, byla dosud využívána především pro služby širokopásmového mobilního přístupu k internetu. Podle názoru ČTÚ lze proto očekávat, že i s ohledem na některá omezení z hlediska dostupnosti koncových terminálů, včetně jejich současné nekompatibility s terminály standardů GSM i UMTS, budou nabízeny především tyto typy služeb.

Komentáře