Čtvrtletní čistý zisk společnosti Intel činil 2,3 miliardy dolarů

Společnost Intel oznámila své výnosy za 4. čtvrtletí ve výši 10,6 mld. USD. Dosáhla provozního příjmu ve výši 2,5 mld. USD, čistého příjmu 2,3 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 40 centů.

Čtvrtletní čistý zisk společnosti Intel činil 2,3 miliardy dolarů


Za celý rok 2009 Intel vykázal výnosy ve výši 35,1 mld. USD. Společnost dosáhla za celý rok provozního příjmu ve výši 5,7 mld. USD, čistého příjmu 4,4 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 77 centů. Společnost vygenerovala provozní zisk ve výši více než 11 mld. USD v hotovosti a vyplatila hotovostní dividendu ve výši 3,1 mld. USD.

 

Porovnání při zohlednění principů GAAP

 

Čtvrtletní výsledky

IV. Q 2009

změna oproti III. Q 2009

změna oproti IV. Q 2008

výnosy

10,6 mld. USD

nárůst o 13 %

nárůst o 28 %

provozní zisk

2,5 mld. USD

pokles o 3 %

nárůst o 62 %

čistý zisk

2,3 mld. USD

nárůst o 23 %

nárůst o 875 %

zisk na akcii

40 centů

nárůst o 7 centů

nárůst o 36 centů

 

 

 

Celoroční výsledky

2009

oproti roku 2008

výnosy

35,1 mld. USD

pokles o 7 %

provozní zisk

5,7 mld. USD

pokles o 36 %

čistý zisk

4,4 mld. USD

pokles o 17 %

zisk na akcii

77 centů

pokles o 15 centů

 

 

Finanční srovnání bez zohlednění principů GAAP

Čtvrtletní výsledky

 

IV. Q 2009

změna oproti III. Q 2009

změna oproti IV. Q 2008

výnosy

10,6 mld. USD

nárůst o 13 %

nárůst o 28 %

provozní zisk

3,7 mld. USD

nárůst o 45 %

nárůst o 143 %

čistý zisk

3,1 mld. USD

nárůst o 67 %

nárůst o 267 %

zisk na akcii

55 centů

nárůst o 22 centů

nárůst o 40 centů

Výsledky za IV. Q 2009 bez zohlednění principů GAAP nezahrnují vyrovnání se společností AMD ve výši 1,25 mld. USD a související dopady na daňové povinnosti a zisk. Výsledky za IV. Q 2008 bez zohlednění principů GAAP nezahrnují znehodnocení investic Intelu do společnosti Clearwire Corp. a související dopady na daňové povinnosti a zisk.

 

 

Celoroční výsledky

 

2009

oproti roku 2008

výnosy

35,1 mld. USD

pokles o 7 %

provozní zisk

8,4 mld. USD

pokles o 6 %

čistý zisk

6,6 mld. USD

nárůst o 12 %

zisk na akcii

1,17 USD

nárůst o 14 centů

Výsledky za rok 2009 bez zohlednění principů GAAP nezahrnují pokutu od Evropské komise ve výši 1,45 mld. USD a vyrovnání se společností AMD ve výši 1,25 mld. USD a související dopady na daňové povinnosti a zisk. Výsledky za rok 2008 bez zohlednění principů GAAP nezahrnují znehodnocení investic Intelu do společnosti Clearwire Corp. a související dopady na daňové povinnosti a zisk.

 

Hlavní finanční ukazatele pro 4. čtvrtletí 2009

 

 • Výnosy PC Client Group se zvýšily o 10 %, výnosy Data Center Group se zvýšily o 21 %, výnosy ostatních skupin Intel Architecture se zvýšily o 22 %, výnosy z prodeje mikroprocesorů a čipsetů Intel Atom se zvýšily o 6 %, vše ve srovnání s předchozím obdobím.
 • Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů zaznamenala oproti předchozímu období zvýšení.
 • Výdaje na výzkum a vývoj včetně fúzí a akvizic činily 3,1 mld. USD (nezahrnují vyrovnání se společností AMD ve výši 1,25 mld. USD) a byly vyšší než odhad společnosti.
 • Čistý zisk z kapitálových investic, úroky a ostatní položky činily 96 mil. USD, tedy více než odhad společnosti.
 • Efektivní daňová sazba činila 12 % oproti revidovanému odhadu společnosti, který byl 20 procent.

 

Hlavní finanční ukazatele pro rok 2009

 • Výnosy PC Client Group klesly o 6 %, výnosy Data Center Group klesly o 2 %, výnosy ostatních skupin Intel Architecture klesly o 21 %, výnosy z prodeje mikroprocesorů a čipsetů Intel Atom se zvýšily o 167 %.
 • Hrubá marže ve výši 55,7 %
 • Pokuta od Evropské komise ve výši 1,45 mld. USD a vyrovnání se společností AMD ve výši 1,25 mld. USD
 • Kapitálové výdaje za celý rok činily 4,5 mld. USD, což je v souladu s odhadem společnosti.

 

 

Hospodářská prognóza

 

Hospodářská prognóza společnosti Intel nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a jiných obchodních transakcí uzavřených po 13. říjnu.

 

1. čtvrtletí 2010

 

 • Výnosy: 9,7 mld. USD, +/- 400 mil. USD
 • Hrubá marže v procentech: 61 %, +/- 2 procentní body
 • Výdaje na výzkum a vývoj včetně fúzí a akvizic: přibližně 3 mld. USD
 • Odpisy nehmotného majetku v souvislosti s akvizicí a náklady v souvislosti s akvizicí společnosti Wind River: přibližně 20 mil. USD
 • Vliv kapitálových investic, úroky a ostatní položky: přibližně 20 mil. USD
 • Odpisy: přibližně 1,1 mld. USD

 

Celý rok 2010

 

 • Hrubá marže v procentech: 61 %, +/- 3 procentní body
 • Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): 11,8 mld. USD, +/- 100 mil. USD
 • Výzkum a vývoj: přibližně 6,2 mld. USD
 • Daňová sazba: přibližně 30 procent
 • Odpisy: přibližně 4,4 mld. USD, +/- 100 mil. USD
 • Kapitálové výdaje: odhadovány ve výši 4,8 mld. USD, +/- 100 mil. USD
Komentáře