Další majitel v čele

Další majitel v čele


Jiří Mrnuštík, majitel AEC, se stal rovněž výkonným ředitelem společnosti. Poslední dobou je to stále častější - viz naše zpráva o změně ve vedení Dell Computers.


Ing. Jiří Mrnuštík vystudoval Fakultu nukleární fyziky Českého vysokého učení technického. Věnoval se výzkumu elektronové mikroskopie v AV pod vedením akademika Armina Delonga, studoval matematickou analýzu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1989 se věnuje bezpečnosti informačních systémů a kryptologii.

Je členem Jednoty matematiků a fyziků, členem Evropské fyzikální společnosti, Association Online Professionals, ISACA a dalších organizací.

Dosavadní ředitelka Ing. Alena Řezníčková, MBA podle AEC "odchází po završení jednoho z nejúspěšnějších roků v její kariéře ve firmě".

Foto: AEC
Komentáře