Daňová přiznání poprvé plně elektronicky

Daňová přiznání poprvé plně elektronicky


Ministerstvo financí připravilo ve spolupráci s IBM aktualizované daňové formuláře k dani z příjmu fyzických i právnických osob pro zdaňovací období roku 2006 s možností elektronických příloh, takže je nyní už nemusíte doručovat osobně. IDG on-line vám k tomu přidává i seznam kontaktních míst České pošty, na kterých si můžete zřídit elektronický podpis.

Inteligentní daňové formuláře jsou bezplatně přístupné na Daňovém portálu MF ČR v sekci „Elektronická podání daňové správě" umožňují přiložení elektronických příloh ve formátech .PDF, .DOC, .XLS, .JPG, .TXT a .RTF a za určitých podmínek i .ZIP. Letos tak bude poprvé možné odeslat přiznání plně elektronicky bez nutnosti fyzického doručení listinných příloh. Daňový poplatník si tak s potvrzeními o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, platbách na životní pojištění či výši úroku z úvěru ušetří nejednu cestu na finanční úřad.

Formuláře jsou jedinečné i tím, že obsahují všechny Ministerstvem financí stanovené algoritmy pro kontrolu podání, jaké používá i správce daně, a automatický výpočet daně. Daňová podání lze do nich nejenom vyplnit, nechat je automaticky zkontrolovat a následně elektronicky odeslat, ale lze je i přímo vytisknout; to pokud si na finanční úřad přece jen chcete zajít. Pro jejich elektronické odeslání je ovšem nutno opatřit je elektronickým podpisem.

Aktualizované elektronické daňové formuláře obsahují mnohá další vylepšení, jako je například integrovaná nápověda, vysvětlení ke všem vyplňovaným položkám nebo možnost zjednodušeného vyplňování pomocí průvodců.

Takto je dnes možné podávat nejen přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, ale i k dani z nemovitostí, dani z přidané hodnoty, dani silniční a podobně jsou řešeny i některé další písemnosti typu souhrnné hlášení VIES, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků či oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám.

Ministerstvo financí zároveň s elektronickými formuláři zveřejnilo formát souboru jednotlivých podání a tzv. aplikační rozhraní pro třetí strany, pomocí kterého mohou účetní a finanční programy či aplikace třetích stran automaticky vygenerovat a přímo elektronicky odesílat daňová podání.


Daňové formuláře si bezplatně stáhnete na Daňovém portálu MF ČR přímo v sekci „Elektronická podání daňové správě".

Více se o zaručeném elektronickém podpisu dozvíte České daňové správě zde.

O tom, že elektronický podpis vydává i Česká pošta píšeme zde (včetně aktuálního seznamu kontaktních míst).


----------------------------
O Daňovém portálu MF
Daňový portál MF ČR byl ve spolupráci s IBM zprovozněn v polovině minulého roku a pro zaručení adekvátní ochrany dat je pro přístup vyžadován zaručený elektronický podpis (ZAREP). Dnes mimo jiné umožňuje i náhled na stavy a obraty osobních daňových účtů, tj. daňové přeplatky a nedoplatky, v budoucnu na něm má být zaveden například náhled elektronického spisu, oboustranná elektronická komunikace s finančním úřadem či osobní daňový kalendář.
Služba je bezplatná a k dnešnímu dni je na ní zřízeno více než 6000 daňových schránek.

Komentáře