Dassault Systèmes distribuuje řešení pro stavebnictví od Gehry Technologies

Produkty sady Digital Project vyvíjené společností Gehry Technologies budou integrovány do portfolia společnosti Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes distribuuje řešení pro stavebnictví od Gehry Technologies


Produkty sady Digital Project vyvíjené společností Gehry Technologies budou integrovány do portfolia společnosti Dassault Systèmes, která je bude distribuovat prostřednictvím svých přímých i nepřímých prodejních kanálů. Digital Project je sada 3D BIM (building information modelling) aplikací vyvinutých za použití nástroje Dassault Systèmes CATIA. Digital Project nabízí správu a řízení návrhů, konstrukcí i projektů v komplexním 3D prostředí. Sada aplikací byla vyvinuta pro stavebnictví a architekturu.

Uzavřená dohoda umožní širší distribuci sady Digital Project a bude dalším krokem k vyšší diverzifikaci portfolia Dassault Systèmes. Zároveň společnosti Gehry Technologies umožní zaměřit se na realizaci projektů a nabídku webových služeb. Spojení technologií digitálního projektování, funkcí pro spolupráci a znalosti specifik stavebnictví dá klientům možnost využívat interdisciplinárního parametrického modelování bez ohledu na rozsah a složitost projektu. Umožní také implementaci BIM napříč celým projektovým týmem včetně architektů, konstrukčních inženýrů a stavitelů. .

Komentáře