Data na USB discích nejlépe chrání v Německu, Británie a Francie zaostávají

Průzkum společnosti Kingston Technology a Ponemon Institute zjistil, že organizace ve veřejném a soukromém sektoru v Německu, Švýcarsku, Nizozemí a v severských zemích Evropy dělají pro zabezpečení dat ukládaných na USB flash disky více než podobné organizace v UK, Francii a Polsku.

Data na USB discích nejlépe chrání v Německu, Británie a Francie zaostávají


Společnost Kingston oznámila výsledky studie, kterou provedl Ponemon Institute v deseti evropských zemích s cílem porozumět způsobům, jakým organizace zajišťují bezpečnost a ochranu důvěrnosti dat ukládaných na USB discích. Studie potvrzuje, že mnoho organizací ignoruje rizika používání nezašifrovaných USB disků a nemá zavedeny adekvátní bezpečnostní zásady pro používání USB disků. Průzkum současně prokázal, že rozdíly v přístupu a implementaci bezpečnostních zásad pro práci s USB disky se zřetelně liší v jednotlivých zemích.

Dotazováno bylo celkem 2.942 profesionálů v oboru IT nebo IT bezpečnosti z Dánska, Finska, Francie, Německa, Nizozemí, Norska, Švédska, Švýcarska, Polska a Spojeného království, jejichž průměrná doba praxe byla 10,75 let. V rámci uvedených evropských zemí 71 procento respondentů potvrdilo, že jejich společnosti nemají technologie pro zábranu nebo rychlou detekci stažení důvěrných dat na USB disky nepovolanými osobami. Statistiky ukazují, že většina firem ignoruje rizika spojená s používáním nezašifrovaných USB disků, což mělo za následek, že většina společností – 62 procenta z dotazovaných – utrpěla během uplynulých dvou let škody způsobené ztrátou důvěrných nebo citlivých dat v důsledku ztracených nebo zcizených USB disků.

Ze srovnání jednotlivých evropských zemí vyplývá, že vnímání důležitosti zabezpečení USB disků a související opatření je na nejvyšší úrovni v Německu – kde 62 procenta dotázaných potvrdila, že jejich společnosti mají adekvátní bezpečnostní zásady pro používání USB disků, jež zabraňují zneužití dat ze strany zaměstnanců. Na opačném konci žebříčku se nacházejí Francie a Polsko, které jsou nejvíce ohroženy konáním zaměstnanců – 85 procent respondentů ve Francii a 83 procent v Polsku uvádí, že zaměstnanci používají USB disky, aniž by si předem vyžádali povolení k jejich užití.

•    75 procent respondentů tvrdí, že zaměstnanci v jejich společnostech používají USB disky, aniž by předem museli požádat o povolení.
•    63 procent respondentů potvrdil, že když zaměstnanci ztratili USB disk, nebyly o tom informovány příslušné úřady – buď nikdy, nebo ve velké části případů.
•    Francie, UK a Polsko mají nejvyšší výskyt úniků dat v důsledku ztráty nebo zcizení USB disků.

„Tento průzkum ukázal, že přístupy k používání USB disků se v rámci Evropy sice liší, nicméně souhrnné poznatky podtrhují, jak velká část organizací stále postrádá přísné a účinné bezpečnostní zásady pro ochranu dat ukládaných na USB disky, čímž nechávají otevřenou obrovskou bezpečnostní díru v rámcových strategiích, které firmy pro zabezpečení dat používají,“ řekl Dr. Larry Ponemon, CEO Ponemon Institute.

Komentáře