Data Symposium 2011 se zaměřilo na hodnotu podnikového IT

První prosincový den proběhl v pražském konferenčním centru Tower osmý ročník konference Data Symposium. Ve spolupráci s DW Klubem ji pořádá mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra.

Data Symposium 2011 se zaměřilo na hodnotu podnikového IT


Darren Edery, CEO společnosti Adastra Canada, a Nelio Lucas, SVP Technology and Chief Architect společnosti Adastra Canada, se v první dopolední přednášce zaměřili na hodnotu podnikového IT. „Podnikové informační technologie nevytvářejí hodnotu a investice do nich jsou neefektivní,“ uvedl Darren Edery. Za hlavní příčinu označil neznalost interních dat a nízkou míru integrace systémů. Podniky by měly prostřednictvím změn v podnikové architektuře zvýšit přínos informačního managementu. Klíčové poselství úvodní přednášky hovořilo o potřebě a nutnosti změn v přístupu ke správě podnikových dat. V sázce je pro mnoho podniků jejich konkurenceschopnost.

Na první přednášku tématicky navazovala druhá, která se věnovala právě oblasti Data Governance. Přednesl ji Wayne Knaggs, Manager Business Solutions společnosti Adastra Canada. Zaměřil se na efektivitu správy dat v podnicích, na její procesy a přínosy. „Organizace musí svým datům rozumět. Musí je jednotně definovat a dohlížet na jejich kvalitu,“ uvedl Wayne Knaggs.

Další přednáška dopoledního programu se věnovala problematice mobilních řešení business intelligence. Jde o trend, který významně ovlivňuje dostupnost výstupů BI a rozšiřuje jejich použitelnost v praxi. „Business intelligence má význam pro všechny úrovně řízení podniku. V mobilní verzi se jeho dosah prodlužuje a efekty násobí,“ řekla Veronika Peterková, Account Manager společnosti Adastra CZ.

Odpolední program byl rozdělen do dvou částí – business a technologické. Business část představila případové studie společností Bank of Montreal, Cetelem, Česká spořitelna a GTS Czech. V technologické části byla prezentována řešení firem Ataccama, Compuware, Microsoft a  Sybase.

Partnery letošního ročníku konference jsou společnosti Adastra Business Consulting, Ataccama, Compuware, Microsoft a Sybase. Více informací o letošním Data Symposiu a o předchozích ročnících naleznete na: http://www.datasymposium.cz


Úvodní foto: © iQoncept - Fotolia.com
Komentáře