Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem

Datový sklad Celní správy ČR je dosud největší implementací datového skladu a celkově i Business Intelligence řešení ve státní správě. Celý systém před nedávnem prošel zásadním upgradem na nový Microsoft SQL Server 2008, umožňujícím výrazný nárůst výkonu datového skladu. Komplexní řešení datového skladu je společným projektem společností Adastra a Aquasoft.

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem


Celní správa ČR spravuje obrovské množství dat, které souvisí se širokým polem působnosti této instituce. Patří sem např. celní dohled nad zbožím v rámci Evropské unie, správa spotřebních daní, kontrola oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy a kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Do činnosti Celní správy spadá také provádění společné zemědělské politiky Evropského společenství, kontrola nakládání s odpady a obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, či nelegální zaměstnávání cizinců. V neposlední řadě je také zařazena jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému v rámci státu.

„Všechny tyto oblasti předtím obsluhovaly řádově desítky primárních systémů, které bylo zapotřebí sjednotit do komplexního informačního systému na jedné platformě, tedy datového skladu,“ říká Tomáš Vinš, manažer projektu ze společnosti Aquasoft. Toto řešení tvoří centrální datovou základnu pro komplikované informační prostředí Celní správy a představuje významný zdroj dat pro další spolupracující organizace.

Přechod na nový server Microsoft SQL Server 2008 umožnil výrazný nárůst výkonu celního skladu, tedy posílení efektivity, a také zrychlení odezvy pro koncové uživatele resp. zvýšení uživatelského komfortu. „K přechodu na Microsoft SQL Server 2008 došlo postupně. Uživatelé novou verzi používají od června 2009 a v současnosti dochází k jeho dalšímu rozvoji, jako například zapracovávání nových požadavků na výstupy nebo provádění úprav datových struktur,“ upřesňuje Tomáš Vinš.

Rozvoj komplexního řešení datového skladu a Business Intelligence Celní správy České republiky bude probíhat i v následujících letech. Datový sklad Celní správy ČR získal ocenění Microsoft Award 2009 za nejlepší BI řešení.

Komentáře