Datových zpráv bylo v ČR odesláno již přes 50 milionů

Prostřednictvím datových schránek bylo k 28. červenci odesláno již 50 milionů datových zpráv.

Datových zpráv bylo v ČR odesláno již přes 50 milionů


Prostřednictvím datových schránek bylo k 28. červenci odesláno již 50 milionů datových zpráv. To představuje v průměru více než sto zpráv na jednu datovou schránku, kterých je aktuálně zřízeno téměř 440 000. Měsíčně přitom uživatelé datových schránek, mezi něž patří orgány veřejné moci, právnické i fyzické osoby, odešlou více než 3 000 000 datových zpráv. Začátkem srpna byla také překročena hranice 20 milionů datových zpráv odeslaných od počátku roku 2011.

Mezi využívané úkony prováděné prostřednictvím datových schránek patří například podávání přiznání k DPH, a to jak měsíční, tak čtvrtletní, hlášení odvodů na sociální či zdravotní pojištění a měsíční přehled úhrnu sražených záloh na dani z příjmu. Je to zřejmé z dlouhodobých statistik, které ukazují nárůst v obdobích, která připadají na odesílání těchto dokumentů.


Statistiky červen

V období 1. 6. 2011 do 30. 6. 2011 bylo prostřednictvím datových schránek odesláno 3 125 465 zpráv. Ve srovnání s loňským červnem došlo k nárůstu o téměř 30 procent. Třetí měsíc v řadě jsme také mohli zaznamenat navýšení maximálního počtu zpráv odeslaných během jednoho týdne. Od 6. 6. do 12. 6. bylo totiž odesláno 723 894 datových zpráv.

Statistiky červenec

Za měsíc červenec bylo odesláno celkem 2 441 313 datových zpráv. Vzhledem k prázdninovému období, kdy počty zpráv pravidelně klesají, jde však stále o vysoké číslo. Například v loňském roce bylo během července odesláno 2 054 677 zpráv. Letošní nárůst v tomto měsíci činí meziročně téměř jednu pětinu.

Komentáře