Deset způsobů, jak využít datové schránky i v běžném životě

Datové schránky nejsou určeny pouze pro komunikaci korporací s úřady. Zajímavé možnosti mohou nabídnout také mimo pracovní aktivity.

Deset způsobů, jak využít datové schránky i v běžném životě


1. – Jednání s policií a soudy

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude muset s policií řešit nějakou záležitost. Ať už se jedná o přestupkové řízení, svědectví, nebo vůči vám byl spáchán přestupek či trestný čin. Komunikace s policií či soudy je pak obtěžující. Tuto situaci může ulehčit datová schránka. Pokud ji máte zřízenou, veškeré dokumenty, vám mohou být zaslány jejím prostřednictvím. Nestane se vám tak, že byste zmeškali termín pro odvolání nebo museli neustále čekat na pošťáka.

2. – Jednání se stavebním odborem

Rekonstruovat byt nebo stavět dům je náročná záležitost. Vyžaduje buďto dostatek finančních prostředků nebo času. Nejčastěji však obojí. Celou věc nám také může komplikovat jednání se stavebním odborem. Neustále musíme dokládat dokumenty, chodit si pro rozhodnutí a na úřadech také nejsou 24 hodin denně. Veškerá komunikace směrem ke stavebnímu odboru lze snadno vyřídit z pohodlí domova přes datové schránky.

3. – Odevzdání daňového přiznání

Většina z nás má to štěstí, že za něj povinnost podat daňové přiznání vykoná zaměstnavatel. Pořád je zde však řada těch, kteří si své přiznání z různých důvodů vyplňují a odevzdávají sami. Mohou tak učinit několika způsoby. Osobně na finančním úřadě, poštou nebo přes internet s takzvaným elektronickým podpisem. Již dva roky je zde ale také možnost odeslat přiznání jednoduše pomocí datové schránky. Jednou z výhod je také to, že takto lze podat různá daňová přiznání. Kromě daně z příjmu to jsou například daň z nemovitosti a u podnikajících osob silniční daň nebo přiznání k DPH.

4. – Nemusíte chodit na poštu

Nejhorší věcí na doporučených dopisech je to, že pošta je roznáší v době, kdy jsme v zaměstnání a musíme si je pak chodit vyzvedávat na poštu. Čekají nás tak fronty a mnohdy jeho vyzvednutí ani neumožňují naše časové možnosti. Také se může stát, že nám zásadní dokument přijde v době, kdy jsme na služební cestě nebo třeba na dovolené. Všechny tyto problémy lze eliminovat používáním datových schránek. Pokud ji máte zřízenou, veškeré orgány a instituce jsou povinny zasílat vám právně závazné dokumenty do datové schránky. Tu si můžete vyzvednout kdykoliv a kdekoliv. Dnes je k ní totiž možný přístup i přes mobilní zařízení.

5. – Úřední hodiny pro vás neplatí

Nejen na poště jsou úřední hodiny, ale také na úřadech a často jsou ještě neúprosnější. Díky datovým schránkám pro vás neplatí. Řadu úkonů směrem k obecním, městským nebo krajským úřadům lze dnes vyřídit přes ně a v blízkém budoucnu se budou jejich možnosti ještě rozrůstat.

6. – Bezpečnost a soukromí, zástupnost je možná

Klíčovou otázkou je u řady dokumentů bezpečnost a soukromí. Když posíláme informace přes datové schránky, máme jistotu, že se k nim nedostane nikdo nepovolaný a nikdo neví, s kým a proč komunikujeme. To při standardní formě komunikace rozhodně není zcela zaručené. Z oznámení s barevným pruhem je možné dozvědět se řadu informací a sousedé si mohou vyvodit řadu závěrů jen z toho, jaké úřady navštěvujete. Nespornou výhodou datových schránek je také fakt, že můžete určit pověřenou osobu, která má pak přístup do vaší datové schránky. Pokud si pak vyrazíte na měsíční dovolenou na Sibiř do Himalájí nebo na poušť Gobi, tedy tam, kde není mobilní připojení, nebo jen nemáte ani minutu času na vybírání zpráv, může za vás obsluhovat vaši datovou schránku právě pověřená osoba. To u korespondence určené do vlastních rukou není možné, tu si musíte převzít osobně.

7. – Komunikace s bankou

Další oblastí našeho života, která nám ukrajuje z volného času více než bychom chtěli, je komunikace s bankou. Pokud to Vaše banka umožňuje, tak i zde můžete využít jedinečných vlastností datových schránek a řadu operací vyřídit přes ně. Založit účet tak můžete z pohodlí domova a stejně tak na pobočku nemusíte chodit s dalšími záležitostmi, které to dříve vyžadovaly.

8. – Komunikace se školou, elektronické potvrzení o studiu

Datové schránky přinášejí výhody pro každého. Někdo řeší bydlení, jiný podává daňové přiznání a ti mladší z nás studují. Řada škol již umožňuje přes datové schránky provádět řadů úkonů. Nejužitečnější v tomto směru je například možnost získat tímto způsobem potvrzení o studiu. Je potřeba si ale dopředu ověřit, že právě Vaše škola komunikaci před datové schránky umožňuje.

Rada 9. – Jistota doručení, SMS, e-mail

Pokud něco odešlete prostřednictvím datové schrány, tak máte jistotu, a to dokonce právní jistotu, že zpráva vždy dojde adresátovi. Nejpozději deset dní od odeslání zprávy je tato považována za doručenou. Dopisům se mohlo po cestě mezi odesilatelem a adresátem stát cokoliv. Informacím v datové schránce nic nehrozí. Navíc si můžete aktivovat upozornění na doručenou zprávu. Přijít vám může na e-mail i jako sms na mobilní telefon.

10. – Služba je bezplatná

Úplně nejlepší na datových schránkách je ale skutečnost, že pokud komunikujete s orgánem veřejné moci, tak za jejich využívání nic neplatíte. Jen si spočtěte, kolik peněz vás stojí ročně odesílání dopisů, benzín spotřebovaný cestou na úřady a na poštu, nemluvě o hodnotě vašeho času. Datové schránky jsou při komunikaci s orgány veřejné moci zdarma a vy tuto částku můžete využít na mnohem příjemnější věci.





Komentáře