Dial Telecom: FAXserver umožní přijímat i odesílat faxové zprávy přes e-mail

Dial Telecom zprovoznil pro zákazníky novou službu FAXserver.

Dial Telecom: FAXserver umožní přijímat i odesílat faxové zprávy přes e-mail


Nová služba umožňuje odesílat faxové zprávy prostřednictvím e-mailu, internetu i přes menu z MS Office aplikací. Prostřednictvím e-mailu pak lze faxové zprávy přijímat. Příchozí faxové zprávy jsou doručovány jako příloha emailové zprávy. Odesílat faxové zprávy lze přímo z počítače prostřednictvím několika komunikačních kanálů, a to e-mailem, z webového formuláře, využitím speciálního faxového programu (pouze MS Win) nebo odesláním na přiřazenou tiskárnu „Faxserver“.

Mezi další výhody FAXserveru podle Dial Telecomu patří, že faxové číslo zákazníka díky této službě nebude nikdy obsazené. Faxové číslo přitom zůstane zákazníkovi zachováno stejné, jaké používal dosud, případně přiděleno nové. Každý zaměstnanec firmy tak například může mít vlastní faxové číslo. Služba FAXserver od Dial Telecomu a.s. je oursourcovanou službou od serveru FAX.cz.

„Příchozí faxová zpráva je na FAXserveru převedena do elektronické podoby a ve formátu PDF je doručena na nadefinovanou emailovou adresu,“ říká Dalibor Premus, manažer rozvoje produktů ve společnosti Dial Telecom. „Tuto službu jsme zavedli především proto, abychom usnadnili našim zákazníkům práci s doručenými, ale i odesílanými faxy, což je dnes už víceméně překonaná technologie. Zákazníci zkrátka preferují možnost mít jakýkoliv dokument či zprávu v elektronické podobě a tak i s ním pracovat,“ dodal Dalibor Premus.

FAXserver při odesílání některým z uvedených způsobů podporuje až dvě stě různých formátů příloh. Faxový program, který je zdarma, navíc umožňuje definování adresářů pro odesílání, import telefonních čísel, hromadné faxování, ale i historii odeslaných faxových zpráv s možností je opětovně odeslat stejnému i jinému uživateli.

Komentáře