Dial Telecom navýšil obrat meziročně o 3,74 %

Společnost Dial Telecom navýšil meziročně obrat o 3,74 %. V segmentu datových služeb navýšil obrat dokonce o 18 %. Celkový obrat společnosti pak byl 431,5 milionu Kč a hospodářský výsledek před zdaněním 18,646 mil. Kč.

Dial Telecom navýšil obrat meziročně o 3,74 %


Akciová společnost Dial Telecom  je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Celkové výnosy z prodeje služeb dosáhly za rok 2009 celkem 431,5 mil. Kč, z toho datové služby a internet 359,9 mil. Kč, hlasové služby pak 58,3 mil. Kč a ostatní obchodní případy 13,3 mil. Kč. Oproti roku 2008, kdy Dial Telecom realizoval srovnatelné výnosy ze služeb ve výši 415,9 mil. Kč, jde o navýšení o 15,5 mil. Kč, tedy o 3,74 %.

Obecně stagnovaly výnosy z hlasových služeb (růst jen o 0,3 %). Tento trend bude pokračovat i v roce 2010, a to především díky snižování cen, které ovlivňuje také trh mobilních služeb (více k tomu níže). Naopak vyšší než očekávané byly tržby z datových služeb. Konsolidovaný narůst datových a internetových služeb činil 7,9 %, u datových služeb to bylo dokonce více než 18 %.

 

 

Hospodářská krize

Na rozdíl od jiných sektorů ekonomiky, telekomunikační trh se vyhnul vážnějším problémům. Tento fakt je daný potřebou komunikovat i v dobách hospodářského poklesu a také díky dobám kontraktů, které se uzavírají alespoň na 12 měsíců.

Společnost Dial Telecom, a.s., si upevnila na trhu postavení v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i firemní klientelu. Celkové tržby z prodeje služeb vzrostly a na rozdíl od mnoha svých konkurentů tak Dial Telecom povyrostl v situaci, kdy ostatní klesali. Pravděpodobně saturace trhu a hospodářský pokles v roce 2009 možná vedly k růstu „jen“ o 3,74 % na 431,5 mil. Kč.

 

 

 

 

Nejvýznamnější trendy na trhu

Trh datových služeb: z pohledu společnosti Dial Telecom je nejvýznamnější trh datových služeb, ze kterého pochází 83 % tržeb společnosti. Tento trh si uchoval růstový trend, i když je menší než v předchozích letech. Zajímavá situace je na velkoprodejním trhu, kde je evidentní přesun větších zákazníků na 10 Gbps přenosy a středně velkých ISP na kapacity 1 Gbps rychlosti. Tento trend je také umocněn poklesem cen na trhu s konektivitou do světového internetu. Přestává se rozlišovat česká konektivita a světová, protože příchod některých světových hráčů do českého peeringového centra NIX tyto hranice stírá.

Trh hlasových služeb: pro trh hlasových služeb v České republice bylo nejdůležitější změnou snížení propojovacích poplatků do mobilních sítí. Cena se snížila z 2,99 Kč na 1,96 Kč za minutu. I přes tento pokles vedený ze strany ČTÚ je zcela evidentní, jak je místní trh pokřivený pod taktovkou regulátora. Propojovací poplatky do pevných sítí totiž jsou stanoveny na úrovni 0,38 Kč za minutu. Český telekomunikační úřad tak dále neefektivně „utváří“ telekomunikační klima v ČR, za což si několik let po sobě odnáší označení jednoho z nejhorších regulátorů v Evropě.

 

Více informací můžete získat na níže uvedených kontaktech nebo na http://www.dialtelecom.cz, kde Dial Telecom, a.s. pravidelně zveřejňuje zprávy o hospodaření společnosti.

Komentáře