Dial Telecom zprovoznil datový sál pro kritické technologie

Operátor uvedl do provozu nové technologické prostory v datovém centru CE Colo (dříve SITEL). Nové prostory jsou napojeny na vlastní vybudovanou optickou infrastrukturu Dial Telecomu.

Dial Telecom zprovoznil datový sál pro kritické technologie


Dial Telecom uvedl do provozu nové technologické prostory v pražském datovém centru společnosti CE Colo (dříve známé jako SITEL). Dial Telecom tak rozšířil prostor využívaný v rámci datového centra o dalších více než 40 m2 a 60 kW. Náklady na zřízení se pohybují v řádu milionů korun. Nový vyhrazený prostor je napojený na vlastní optickou infrastrukturu Dial Telecom a bude sloužit především pro vlastní kritické technologie a technologie významných zákazníků.

V centru CE Colo je tak nyní zřízen samostatný prostor s dostatečným příkonem pro umístění páteřní sítě i dalších technologií Dial Telecomu. Prostor byl zároveň navržen a uspořádán tak, aby počáteční příkon 60 kW mohl být dle potřeby navýšen.
Veškeré technologie, použité k vybavení prostoru, jsou podle tiskového vyjádření společnosti zálohovány. Jsou tak údajně eliminovány všechna SPoF (Single Points of Failure – kritická místa). Energie je vedena po dvou nezávislých větvích pro napájení 230 V ST a -48 V SS.


Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře