DigiTrade získal zakázku eBanky

DigiTrade získal zakázku eBanky


Ve výběrovém řízení na řešení nákupních procesů v eBance zvítězil systém Epos od DigiTrade. eBanka s jeho pomocí schvaluje a eviduje dodavatele a dodavatelské smlouvy, spravuje dodavatelské katalogy zboží a obhospodařuje nákupní požadavky, objednávky a faktury.

EPOS nám pomáhá zajistit dodržování firemních pravidel nákupního procesu,“ uvedl Lubomír Sedlář, expert řízení nákladů v Ebance. „Řídí a kontroluje schvalovací procesy přesně podle nastavených pravidel, takže se nemůže stát, že by došlo k prodlení při schvalování nebo že by schválení provedla osoba bez příslušného oprávnění. Na nevyřešené požadavky systém včas upozorňuje a zajišťuje jejich eskalaci v rámci workflow.

Za čtyři měsíce od zahájení analytických prací byla nasazena první verze aplikace, přibližně stejnou dobu trvaly úpravy a dopracování modulů na základě zkušeností eBanky v testovacím provozu.

Komentáře