Dimension Data hlásí pozitivní finanční výsledky

Společnost Dimension Data oznámila své půlroční hospodářské výsledky uzavřené k 31. březnu 2010.

Dimension Data hlásí pozitivní finanční výsledky


Skupina Dimension Data, která je kótována na burzách v Londýně a Johannesburgu, zaznamenala obrat ve výši 2,2 miliardy dolarů – o 11,1 % více v meziročním srovnání při zachování konstantní měnové báze. Provozní zisk se zvýšil o 21,0 % na 107,5 milionů dolarů a provozní marže se zvýšila na 5,0 % (H1 2009: 4,6%, před mimořádnými položkami), v reportované měně. Navýšení v provozní marži bylo taženo lepší hrubou marží následovanou vyššími příjmy z oblasti služeb a pozitivním omezením režijních nákladů. Zisk na akcii vzrostl o 20,0 % na 4,2 centů a skupina skončila období s hotovostí ve výši 493 milionů dolarů.

Výsledky H1 2010 je třeba analyzovat s ohledem na velké výkyvy v mnoha obchodovaných měnách ve skupině, stejně tak i na velmi silný výkon  H1 2009. Příjmy v  konstantní měnové bázi v 1. čtvrtletí 2010 poklesly o 3,7 %, zatímco ve 2. čtvrtletí 2010 se navrátily k růstu. Pokles byl zejména zapříčiněn prudkým zhoršením příjmů ve společnosti Plessey a nižšími příjmy v Express Data. S výjimkou uvedených společností bylo dosaženo 0,4 % růstu v konstantní měnové bázi.

Služby vzrostly o 7,4 %, což ovlivnila zejména oblast Managed Services, která byla velkým tahounem růstu, a zlepšení ziskovosti v oblasti systémové integrace (SI). Dimension Data mají neustálou poptávku po službě Uptime pro správu IT prostředí, stejně jako po nabídce outsourcingu. Příjmy oblasti profesionálních služeb se meziročně zvýšily o 3,1 %, přičemž růst byl dosažen ve většině regionů. Podíl služeb v oblasti SI se zvýšil na 42,1 % z 38,6 % v předchozím období.

Zlatým hřebem tohoto období byl výkon oblasti systémové integrace (SI), které vzrostl provozní zisk o 15,8 % v konstantní měnové bázi na 80,6 milionů dolarů a reportována je i lepší provozní marže ve výši 4,5 % (H1 FY2009: 3,8 %). Výkonnost SI byla podložena pokračujícím silným růstem Managed Services, které se zvedly o 10,1 % v konstantní měnové bázi.

Geograficky se velmi pozitivní zlepšení provozní marže SI projevilo ve čtyřech z pěti regionů. Amerika si vedla mimořádně dobře se zvýšenými příjmy i silným zlepšením ziskovosti. Došlo k oživení výdajů na produkty a pokračovalo zlepšování příjmového mixu ve prospěch služeb. V Evropě vedlo zvýšení marží a zlepšení efektivity k významnému zvýšení ziskovosti.  Amerika i Evropa společně reportovali provozní marže vyšší než 3,0 %, což je významný milník. Obchod v Asii se také zlepšoval po celé období, jelikož region pokračuje v investicích v rámci strategického růstového programu. V Austrálii a na Středním Východě a v Africe byl robustní růst ziskovosti a  provozních marží poháněn růstem příjmů ze služeb a kontrolou nákladů.

Oblast internetových řešení (IS) si v růstu vedla také dobře, podpořená obchodními jednotkami na komunikace, datová centra a telekomunikační linky. Hlavním rysem tohoto období byla vítězství v oblastech cloudových řešení a hlasových služeb pro veřejný sektor. Příjmy vzrostly o 10,0 %, zlepšila se provozní marže a o 11,7 % se zvýšila ziskovost. Oblast IS zaznamenává pokračující masivní poptávku po svých řešeních, zejména po datových centrech a službách hostingu.

Robustní výkony oblastí IS a SI byly sníženy slabou obchodní situací ve společnosti Plessey, která ohlásila 51,4% pokles příjmů v konstantní měnové bázi a malou provozní ztrátu. Příjmy poklesly i ve společnosti Data Express o 13,8 %, a to v důsledku snížení cen o přibližně 20 % ve většině produktových řad napojených na silně zhodnocené měny Austrálie a Nového Zélandu. Kromě toho byly objemy ovlivněny omezeními dodávkami od několika klíčových dodavatelů.

 

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů


$ '000

H1 2010
31. března 2010

H1 2009
31. března 2009

Příjmy

2.165.621

1.950.108

Provozní zisk
Provozní marže

107.469
5,0 %

87.464
4,5 %

Provozní zisk (před mimořádnými položkami)
Provozní marže (před mimořádnými položkami)

107.469
5,0 %

88.798
4,6 %

Zisk připadající na akcionáře mateřské společnosti
Zisk připadající na akcionáře mateřské společnosti
(před
mimořádnými položkami)

71.710
71.710

65.997
58.739

Zisk na kmenovou akcii (US centů)
Zisk na kmenovou akcii (US centů) (před mimořádnými položkami)

4.2
4.2

3.9
3.5

Komentáře